Kaynaklar

Geri Dönüşen Hücre Modeli
Hücre organelleri, ökaryot hücre, modelleme, simülasyon
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
82 1       1
DNA Modeli
Dna, nükleotit, algoritma
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
26 0       1
Pardon Fazla Gaz Maskesi Olan Var Mı?
Karışımlar, filtreler, hava kirliliği, maske
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
108 0       2
Kümeli Yoklama
Kümeler, elektrik devresi, devre elemanları
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
25 0       0
Yağmur Suyundan Enerji Elde edebilir Miyiz?
Alan ölçme, hacim ölçme, sıvı ölçme, elektrik devresi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
43 0       1
Glutensiz Avrupa
Kimya çalışma alanları, kimyasal bağlar, protein yapıları
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
66 0       1
2030'da Nasıl Tarım Yapacağız?
Yüzdeler, doğru orantı, küresel iklim değişikliği
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
107 0       5
Mars'ta Bitki Yetiştiriciliği
Oran, orantı, döngüler, blok tabanlı kodlama
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
73 0       0
Gelecek Nesillere Mirasımız: Rüzgar Türbinleri
Iş, güç, enerji, enerji kaynakları, ekolojik ayak izi
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
58 0       2
Elektriksiz Klima
Isı, sıcaklık, sıcaklık birimleri, gazlar
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
58 0       1
Geri Dönüşüm Sistemi
Evsel atıklar, geri dönüşüm, atıkların ayrıştırılması, algoritma oluşturma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
100 0       0
Akıllı Alarm Sistemi
Işık, seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
30 0       1
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
Bitkiler, büyüme, gelişme, üreme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
114 0       3
Minecraft ile Periyodik Sistem
Saf maddeler, periyodik cetvel, elementler, örüntüler, alan problemleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
62 2       4
Fotoseller Ne Kadar Tasarruflu?
Elektrik devreleri, piller, gerilim, rasyonel sayılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
202 0       0
Enerji İletim Yolları
Enerji,
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
2 0       0
Su Arıtımı Ve Karakterizasyonu
Su, arıtım
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
2 0       0
Sıcaklık ve Nem Ölçer Yapımı
Veri, iklim, arduino
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
1 0       0
Geometrik Oyuncak Tasarımı
Geometrik cisimler, kütle, 3d
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
1 0       0
Barometre Yapımı
Gaz, basınç
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
1 0       0
Temiz Deniz
Çevre, alan, uzunluk
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
4 0       0
Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği
Ekosistem, sürdürülebilirlik
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
1 0       0
Altın Ayrıştırma
Kimyasal hesaplama, eşitsizlik
Ders: Kimya       Seviye: 11. Sınıf
1 0       0
Mikrobiyota Ve Probiyotikler
Bakteri, probiyotik, fonksiyon
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
2 0       0
Sürdürülebilir Tarım
Biyoçeşitlilik, veri analizi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
4 0       0
Yumuşak Suyun Kullanımı
Doğa, çözelti
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
1 0       0
Tohum Topları
Çevre, sera etkisi, küresel ısınma
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
1 0       0
Kablosuz Elektrik İletimi
Tesla, manyetik alan
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
3 0       0
Basit Termos Yapımı
Isı yalıtımı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
1 0       0
Güvenli Tank Depolama Sistemi
Hacim, hal değişimi, arduino
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
2 0       0
Otonom Ve Çevreci Şehirler
Ekosistem, çevre,
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
1 0       0
Alan ve Arazi Ölçümleri
Alan, çevre, excel
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
1 0       0
Sokak Lambaları İçin Sensörler
Elektrik, arduino
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
1 0       0
Dijital Mikroskop Yapımı
Optik, 3d, mikroskop
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
2 0       0
Dar Alan Aydınlatma Sistemi
Elektrik, alan, lamba
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
2 0       0
Sera Termometre Tasarımı
Isı, sıcaklık, termometre, gazlar
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
1 0       0
Dar Alanda Bol Verim
Katı cisimler, optik, sera
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
5 0       0
Bitkiler İçin Aydınlatma Tasarımı
Elektrik, ışık, fotosentez, arduino
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
2 0       0
Oyuncaklarını Paylaşmaya Ne Dersin?
Geri dönüşüm, doğru parçası, evsel atık, dikdörtgenler prizması
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
21 1       1
KOAH'la Yaşamak
Vücudumuzdaki sistemler, ondalık gösterim, algoritma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
41 0       1
Geç Saatlere Kadar Oyun Oynamak
Birinci dereceden denklem, eşitsizlik, üçgen, koordinat sistemi, yenilenebilir enerji
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
46 0       3
Sakız Adası - Pirgi Köyü
Üçgenin alanı, denklemler, eşitsizlikler, geometrik şekiller
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
33 0       0
Gerekli Olmayan Işıklar Sönsün
Mantık, bileşik önerme, de morgan kuralı, basit elektrik devreleri
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
35 0       0
Sulama Sistemi
Rasyonel sayılar, sıvı basıncı
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
30 0       0
Hikmet Dedenin Bahçesi
Örüntüler, üç boyutlu çizimler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
35 0       0
Az Isı Kaybı Az Fatura
Madde, ısı, alan ölçme, doğal sayılarla işlemler,
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
31 0       0
Yağsın Kullan
Kesirler, yoğunluk, birbiri içinde çözünmeyen sıvılar
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
18 0       0
Skolyoz Olma İhtimaliniz!!
Açılar, eğim, destek ve hareket sistemi, bilimsel araştırma yöntemleri
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
94 0       0
Asit – Baz Tepkimeleri
Asit, baz, tepkime, reaksiyon
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
406 1       4
Her Derde Deva Matematik
Ondalık gösterim, oran, birinci dereceden denklemler, destek ve hareket sistemi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
101 0       2
Elektrik Devreleri
Elektrik, devre, mekanik enerji, elektrik enerjisi
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
161 0       1
Tatilde Evde Kalan Bitkiler
Canlılar ve yaşam, tohumun çimlenmesi, tam sayılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
42 0       1
Ne Kadar Hacme Sahip
Gaz kanunları, kinetik teori, basınç, basınç kuvveti
Ders: Kimya       Seviye: 11. Sınıf
17 0       0
Canlıların Sınıflandırılmasındaki Karar Ağacı
Veri, oran, orantı, denklemler, canlıların çeşitliliği, istatistik
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
35 0       0
Yağmur Ormanları Tehlike Altında
Biyoçeşitlilik, sütun grafiği, uzunluk ölçme, dikdörtgenlerde alan
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
36 1       1
Planlı Harcama Devri
Kesirlerle işlemler, excel, veri kaydetme, grafik çizimi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
100 0       1
Minyatür Arabalar Ne Kadar Hızlı Gidebilir?
Oran, sürat, birim dönüştürme
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
83 0       0
Hastane Kavşaklarındaki Yoğunluk
Elektrik, manyetizma, potansiyel, lamba parlaklığı, model hazırlama, bileşik önermeler
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
20 0       0
Roketin Yörüngedeki Hareketi
Fonksiyon, excel
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
9 0       0
Dijital Boy Ölçer
Veri, arduino
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
6 0       0
Akıllı Sulama Sistemi
Oran, orantı, fotosentez, arduino
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
7 0       0
Afet Koşullarında Su Temini
Su, hayat, enerji
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
8 0       0
Güneş Enerjisi İle Aydınlatma
Enerji, güneş paneli
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
7 0       2
Dihibrit Çaprazlamalarda Punnett Karesi
Dihibrit çaprazlama, punnett karesi
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
10 0       3
Gelecek Nesillere Temiz Su
Küresel ısınma, su kirliliği
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
8 0       2
Bitkiler İçin Yapay Işık
Hücre, fotosentez, yapay ışık
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
6 0       0
Yıldız Sınıflaması Yapan Prototip
Fizik, optik, aydınlanma, renk
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
128 0       4
Güncel Çevre Sorunları
Çevre sorunları
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
139 0       0
Seyir Dönme Dolabı
Hareket, denklem
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
5 0       0
Evde Paten Yapımı
Kuvvet, hareket
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
4 0       0
Akıllı Güneş Paneli
Enerji kaynakları, arduino
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
10 0       0
İvmeölçer Yapımı
Newton, hareket, arduino
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
7 0       0
Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Dolaşım sistemi, arduino
Ders: Biyoloji       Seviye: 11. Sınıf
5 0       0
Yüksek Oranda İyotlu Tuz
Kimyasal türler arası etkileşimler, mo-cubed
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
7 0       0
Ses Yalıtımlı Ev
Ses yalıtımı,
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
11 0       0
Yakıt Tasarruflu Otomobil
Daire, alan, tinkercad
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
9 0       0
Drone İle Doğa Koruma
Ekosistem, ekoloji, tynker, drone
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
4 0       0
Güvenlik Sistemi Prototipi
Trigonometri, ışık, ayna, arduino
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
2 0       0
Tohum Nasıl Saklanır?
Üreme, büyüme, tohum, arduino
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
4 0       0
Güneş Yansıtıcı Sistem
Optik, yansıma
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
3 0       0
Sesli Ve Işıklı Uyarı Sistemi
Elektrik, arduino
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
3 0       0
Göz Yormayan Işık Kaynağı
Işığın yayılması, açı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
12 0       0
Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Işık, mercek, vr
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
6 0       0
Hidrolik Pres Yapımı
Basınç, gaz, geri dönüşüm
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
4 0       1
Güneş Enerjili Su Çarkı
Oran, orantı, bölünebilme
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
6 0       0
Eğik Düzlem Prototipi
Kuvvet, iş, enerji
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
10 0       0
Endüstride ve Canlılarda enerji
Enerji, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerji verimliliği
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
94 0       0
Şeker hastalığının göz ve görme ile olan bağlantısı nedir?
Göz, göz kusurları, fotoreseptörler, arduino, diyabet, obezite
Ders: Biyoloji       Seviye: 11. Sınıf
125 1       1
Doğa Dostu Gece Lambası
Manyetizma, elektrik, enerji, neodyum mıknatıs
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
11 0       3
Hidroponik Su Kültürü Uygulamaları
Su, mineral, organik, inorganik
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
15 0       0
Yeşil Dalga Sinyalizasyonu
Hız-zaman problemleri, denklem ve eşitsizlikler, veri toplama
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
836 1       4
Katı Basıncı
Katı, basınç, ağırlık, kesit alanı, denklem, eşitsizlik, teknoloji, arduino, trafik
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
357 0       1
Nötrleşme Tepkimesi
Asitler ve bazlar, nötrleşme tepkimesi, grafikler
Ders: Kimya       Seviye: 7. Sınıf
460 0       0
Görme Keskinliği Ölçümü
Göz kusurları, snellen testi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
3 0       0
Dengeli Beslenme Listeleri
Dengeli beslenme, obezite
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
7 0       2
Kimyasal Kalite Kontrol Analizleri
Nötralleşme, asit, baz, veri, grafik, vernier
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
6 0       0
Labirent Oyunu
Kuvvet, yol-zaman, yer değiştirme
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
837 0       7
Aynı Güç, Fazla İş
Kesirler, kesir genişletme, sürtünme kuvveti
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
38 0       0
Erişilebilir ve Temiz Enerji
Çarpanlar, katlar, ortak bölen, uzunluk ölçme
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
46 0       1
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
Insan ve çevre, tasarruf
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
49 0       0
Önceden Yarımdım Seninle Tamamlandım..
Bölünebilme, ebob, ekok, enerji tasarrufu
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
88 0       2
Sıcak Mı? Soğuk Mu?
Isı iletimi, alan ölçme, enerji tasarrufu, izolasyon
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
44 0       0
Kendi Kendini Sulayan Saksı
Canlılar, bitkiler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
23 0       2
Depreme Dayanıklı Simetrik Binalar
Simetri, çokgen, düzlem, deprem, lego
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
10 0       0
Asal Sayılarla Şifreleme
Asal sayılar, şifreleme, rsa, kriptografi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
10 0       0
Robotik Kol İle İş Güvenliği
Basınç, hidrolik, robotik kol
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
10 0       0
Tekno Analiz Veri Merkezi
Katı cisimler, silindir, küp, küre, manyetik alan
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
54 0       1
Koshland Bilim Müzesi
Kimyasal etkileşimler, kimyasal bağlar, kuvvet
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
25 0       0
Akıllı Baston
Kodlama, sensör kullanımı,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 10. Sınıf
69 0       5
Verimli Tarlalar
Eğitsel robot, elektronik bileşenler, sensör, organik ve inorganik bileşenler, yayılım ölçüleri
Ders: Bilgisayar       Seviye: 10. Sınıf
30 0       2
Eğitsel Yazılım Tasarlamak
Çokgenler, problem analizi, karar yapıları
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
62 0       1
Yalıtımlı Soğuk Hava Deposu
Madde, ısı, yalıtım, tasarım
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
14 0       0
Sokak Hayvanları Yararına Kermes
Oran, orantı, karışım
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
11 0       0
Süper Kahraman Enerji!
Enerji, sürtünme kuvveti, çember, üç boyutlu cisim
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
16 0       1
Kuşların Göç Güzergahı
Manyetik alan, mıknatıs, scratch
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
11 0       0
Vitrin Aydınlatma Sistemleri
Elektrik devreleri, üçgen, aydınlatma
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
6 0       0
Deniz Fenerlerinin Görüş Açısı
Üçgen, trigonometri, biyoçeşitlilik
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
15 0       0
Akvaryum Balığı Yetiştiricileri
Veri toplama, değerlendirme, akvaryum
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
20 0       0
Ses İzolasyon Sistemi
Ses dalgaları,
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
15 0       0
Virüs Tespit Eden Maske
Solunum sistemi, maske, tinkercad, çember
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
38 0       1
Kuşlara Isı Yalıtımlı Ev Yapımı
Veri işleme, geometri, ölçme
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
34 0       3
Optik Simülasyonu
Optik, ışık, algodoo
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
7 0       0
Ay'a Yolculuk Serüveni Devam Ediyor
Ay, dokuz basamaklı doğal sayılar, teknolojik gelişmeler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
41 0       0
Yenilebilen Enerji?
Açılar, enerji, maksimum verim, rüzgar enerjisi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
150 0       5
Sürekli Sistemde Çalışan Çay Makinesi
Karışımlar, ayırma teknikleri, tepkime ısı değişimleri, ısı, sıcaklık
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
51 0       0
Köprüyü Geçene Kadar buna Parabol Derler
Parabol, geogebra, ikinci dereceden fonksiyonlar, grafik çizimi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
97 0       6
Geri Dönüştürerek Doğaya Destek Ol
Madde döngüleri, çevre kimyası, algoritma
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
58 0       1
RC Kontrollü Oyuncak Araba
Algoritma verimliliği, c programlama dili, bluetooth
Ders: Bilgisayar       Seviye: 11. Sınıf
17 0       1
Kaçış Rampası Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?
Kuvvet, hareket, kinetik enerji, potansiyel enerji, rasyonel sayılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
43 0       0
Trafik Stresini Azaltıyoruz!
Tam sayılar, ondalık gösterim, sütun grafiği, güneş enerjisi, ışık sensörü
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
39 0       0
Sokaklarda Özgürce Dolaşmak
Problem çözme, programlama, uzunluk ölçme
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
40 0       1
Alper Bebek İş Başında!
Eşitsizlikler, elektrik akımı, ohm yasası,
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
64 0       0
Tahtelbahir Kimdir?
Tam sayılar, algoritmik düşünme
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
95 0       1
Zamana Göre Tavsiye Edilen En Yüksek Kalp Atış Hızı Değişebilir Mi?
Fonksiyonlar, dolaşım sistemi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
110 0       0
Alaska'ya Ev Yaptın Mı Hiç?
Isı yalıtımı, ısı iletimi, uzunluk ölçme, proje süreçleri, görsel ve sözel iletişim
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
67 0       3
Bu Binayı Nereye Taşısak?
Denge, bileşke kuvvet, veri grubu karşılaştırma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
48 0       0
Gıda Güvenliğinde Soğutma
Tepkime hızı, labstar, termometre, gıda
Ders: Kimya       Seviye: 11. Sınıf
15 0       0
Depreme Dayanıklı Tasarımlar
Kuvvet, lego, jenga
Ders: Bilgisayar       Seviye: 4. Sınıf
49 0       0
Doğayla Uyumlu Barınak Tasarımı
Üçgen, alan, tinkercad, biyomimikri, biyobenzetim
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
18 0       0
Sismograf Tasarımı
Logaritma, fonksiyon, dalga
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 12. Sınıf
14 0       0
Temiz Enerji Dalgası
Temiz enerji dalgası, basınç, çokgen
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
17 0       0
Sepet Sepet Çokgen Oyunu
Karar yapıları, çokgen, eğitsel oyun
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
12 0       0
Virajlarda Güvenli Dönüş
Çembersel hareket, arduino
Ders: Fizik       Seviye: 12. Sınıf
11 0       0
İş Süreci Modelleme
Olasılık, binom, veri, python, poisson
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
14 0       0
Konum Belirleme Mobil Uygulaması
Hareket, blok tabanlı kodlama, gps
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
11 0       0
Ne Kadar Dikkatliyim?
Kodlama, çokgen, scratch, elektrik
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
32 0       0
Köstebeklerin Dünyası
Ayna, periskop
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5 Yaş
38 0       3
Dönüşüm Geometrisi
Çokgen, geometri, geogebra
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
26 0       0
Curling Masa Oyunu
Rasyonel sayılar, excel, sürtünme kuvveti, curling
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
17 0       0
Fotosentezde Optimum Sıcaklık
Fotosentez, labstar, termometre, ısı, sıcaklık
Ders: Biyoloji       Seviye: 12. Sınıf
4 0       0
Radyometre Yapımı
Işık, güneş, yansıma, soğrulma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
23 0       0
Işık Kirliliği Önlemleri
Uzay, teleskop, alan, ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
14 0       0
Scratch İle Denklem Oyunu
Denklem, scratch, kodlama
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
21 0       0
Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemi
Işık, soğrulma, minecraft
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
19 0       0
Tıbbi Atıklara Çözüm
Ekosistem, ekoloji, çevre, oran, orantı
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
23 0       2
Virüs Yayılma Hızı
Veri, geogebra, hücre, üslü ifade, virüs
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
25 0       0
Sıcaklık Takip Sistemi
Isı, sıcaklık, termometre
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
17 0       0
Dolap İçi Aydınlatma Sistemi
Elektrik, devre, üçgen, dörtgen, arduino
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
23 0       0
Geometri İle Stresten Kurtul!
Doğru açılar, açıortay, paralel doğru, ışık, yansıma
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
94 0       4
Ses İletim Sistemi
Aydınlatma, ses, teknoloji
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 4. Sınıf
46 0       4
Enerji Santrali Projesi
Enerji, uzunluk, çevre, iklim
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
15 0       0
Organik Yüzey Temizleyici
Asit, baz, karışım
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
28 0       1
Akıllı Dezenfektan Makinesi
Yol, zaman, ses, arduino, dezenfektan
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
21 0       0
Jeneratör Tasarımı
Elektrik, enerji dönüşümü, sütun, çember
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
19 0       0
Güneş Arabaları
Oran, orantı, ışık, güneş
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
22 0       0
Deprem Sonrası İçin Portatif Evler
Madde ve ısı, üç boyutlu cisimler, alan ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
58 1       1
Görememenizin Sebebi Fiziksel Kusur Olabilir Mi?
Optik, mercekler, duyu organları, görme kusurları
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
32 2       2
Enerji ve Zaman Tasarrufu
Iş, güç, enerji, enerji dönüşümleri, denklemler, eşitsizlikler
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
34 1       1
Minikler İçin Alan Ölçme Parkuru
Uzunluk ölçme, alan hesaplama, geri dönüşüm, sürtünme kuvveti
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
28 0       1
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Ampul, elektrik, direnç
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
14 0       0
Sensörlü Dezenfektan Makinesi
Dörtgen, çokgen, arduino, corona, hijyen, covid
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
24 0       0
Suyun Yolculuğu
Su döngüsü, adezyon, kohezyon, basınç, oran
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
15 0       1
Yüz Siperliği Tasarımı
Yüz siperliği, alan, çevre, geri dönüşüm, solunum, pandemi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
28 0       0
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Iletken, yalıtkan, elektrik
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
25 0       0
Yapay Işık Kaynağı Tasarımı
Ampullerin bağlanma şekilleri, elektrik, iletken
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
19 0       0
Periskop Yapımı
Ayna, ışık, alan
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
27 0       0
Maske Tasarımları
Canlılar, sistematik, maske
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
24 0       0
Sünger İle Sıvı Aktarma
Basınç, kütle, oyun
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
7 0       0
Korona Zamanlarında Biz
Canlılar alemi, virüsler, oran
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
55 0       0
Güneşsiz Günlerde Tarımsal Üretim
Elektrik devresi, fotosentez
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
47 0       1
Kartopu Savaşı İçin Eldivenleri Hazırlayın
Isı, sıcaklık, doğal sayılarla işlemler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
34 0       0
Gölge Oyunu
Optik, gölge, çevre, alan, hacim
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
15 0       0
Taşımacılıkta Hacim Hesaplama
Prizma, hacim, oran
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
15 0       0
Mancınık Tasarımı
Enerji, kinetik, potansiyel, tam sayılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
15 0       0
Kontrollü Patlatma Tasarımı
Doğa, sürtünme, orantı, autocad
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
9 0       0
Tükenmeyen Enerji Kaynağı
Yenilenebilir enerji, elektrik, mekanik
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
20 0       0
Depreme Dayanıklı Ev Tasarımı
Deprem, tasarım, uzunluk, veri, tinkercad
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
31 0       0
Eğitsel Oyunlarla Fen
Fen, oyun, tasarım
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
23 0       0
Ses Yalıtımlı Kulaklık
Ses, yalıtım, çember
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
7 0       0
Aydınlatma Tasarımı
Elektrik, devre, seri, paralel, aydınlatma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
5 0       0
Akvaryumda Fotosentez ve Solunum
Madde döngüleri, çevre sorunları
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
12 0       0
İlaç Kimyası
Nötrleşme tepkisi, asit, baz, sindirim, grafik, vernier, titrasyon
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
22 0       0
Gölge Oyunları
Işığın yayılması, gölge, biyoçeşitlilik
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
35 0       0
Anemometre Tasarımı
Kuvvet, hareket, yenilenebilir, anemometre, ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
18 0       0
Oyun Parkı Projesi
Geometri, katı cisimler, çokgen, modelleme
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
34 0       0
Enzim Etkinliği Gözlemi
Enzim, gaz, sıcaklık,
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
21 1       3
Karda Giden Araç Tasarımı
Sürtünme kuvveti, alan, uzunluk
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
20 0       0
Scratch İle Renkli Yoğunluk Kolonu
Yoğunluk, hacim, scratch
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
16 0       1
Kuşlarla Dost Rüzgar Türbini
Yenilenebilir enerji, iletkenlik, yalıtkanlık, oran, orantı,
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
22 0       2
Depremde Evcil Dostlarımızı Nasıl Koruyabiliriz?
Oran, orantı, sürtünme kuvveti
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
14 0       0
Kaymaz Tabanlı Ayakkabı
Sürtünme kuvveti, uzunluk
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
17 0       0
Karda Kaymayan Ayakkabı
Sürtünme kuvveti, hareket, doğal sayılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
10 0       0
Manyetik Raylı Tren
Manyetizma, sürtünme kuvveti
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
9 0       0
Yenilen Araba
Doğal sayılar, dört işlem, sürat
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
19 0       0
Oyuncak Tasarımı
Enerji dönüşümü, kinetik enerji, potansiyel enerji
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
0 0       0
Peri Bacalarına Daha Yüksekten Bakmaya Var Mısın?
Sürtünme kuvveti, doğal sayılar, ısının etkileri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
28 0       0
Çevre Dostu Temizlik Robotu
Çevre, elektrik devresi, doğal sayılar, uzunluk ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
67 0       3
Korona Sıcak Mı, Soğuk Mu?
Güneş, kuvvet, dünyanın hareketleri, doğal sayılarla işlemler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
35 0       0
Zaman Ayarlı Mama Cihazı
Oran, orantı, arduino, ekoloji, silindir
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
13 0       0
Yaya Öncelikli Trafik
Sürtünme kuvveti, hareket, cnc
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
15 0       0
Isı Yalıtımlı Taşıma Kutusu
Madde, ısı, sıcaklık, yalıtımı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
13 0       0
Toplu Taşıma Sorunlarına Çözüm Önerileri
Ev3, sensör, lego, alan ölçme
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
21 0       0
Özgün Bir Aydınlatma Aracı
Elektrik devreleri, seri, paralel, arduino
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
8 0       0
Radyasyon Ölçer Tasarımı
Tam sayılar, veri, grafik, radyasyon
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
13 0       1
Atık Ayırma Sistemi
Elektrik, manyetizma, yenilenebilir, yenilenemez, çevre kirliliği
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
17 0       0
Bilim Merkezi Mimarisi
Dna, elektrik, üç boyutlu cisim, oran, orantı, hücre, tinkercad
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
17 0       0
Mitoz Bölünmede Üslü İfadeler
Üslü sayılar, mitoz bölünme
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
18 0       0
Atık Yağlar Sabuna Dönüşüyor!
Çevre, veri, grafik, ayırma, vernier,
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
23 0       2
Araba Park Etme Sistemi
Denklem, eşitsizlik, elektrik, devre
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
17 0       0
Termometre Çeşitleri
Isı ve sıcaklık, termometre, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
10 0       0
Atık Yağ Toplama Kutusu
Silindir, basınç, atık
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
11 0       0
Taşımacılıkta Sektörel Çözümler
Geometrik cisim, geogebra, hacim
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
10 0       0
Çok Amaçlı Robot Tasarımı
Programlama, koordinat, arduino,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 9. Sınıf
19 0       0
Isı Yalıtımı İle Enerji Tasarrufu
Isı yalıtımı, enerji, iletkenlik
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
24 0       0
Atık Su Arıtımı
Doğa, organik, inorganik, içme suyu, tasarruf
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
23 0       0
Bilinçli Beslenme
Veri, beslenme, grafik, ortalama
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
11 0       0
Solunum Koruyucu Maske Tasarımı
Sistemlerin sağlığı, çember, maske
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
15 0       0
Dayanıklı Mimari Yapılar
Üçgen, çokgen, geogebra
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
23 0       0
Evreka Kabı
Katı cisimler, madde, özkütle, kaldırma kuvveti,
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
10 0       0
Geometrik Fayanslar
Çokgen, tangram, origami, dayanıklılık,
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
10 0       0
Işığın Yolculuğu
Optik, aydınlanma, gölge, ayna
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
20 0       0
Bir Bakışta Gökyüzü
Led, takım yıldızı, arduino, algoritma, devre
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
17 0       0
Tasarruflu Güvenlik Sistemi
Problem çözme, elektrik, devre, arduino,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
5 0       0
Akıllı Aydınlatma Sistemi
Elektrik, devre, arduino, aydınlatma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
11 0       0
Kış Günlerinde Kaymayan Yollar
Kuvvet, doğal sayılar, uzunluk ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
56 1       4
Dünya Kaynıyor!!
Kimyasallar, küresel ısınma, arduino, çevre
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
86 0       0
Güvenli Tren Yolculuğu
Hareket, kuvvet, kütle, güneş enerjisi, elektrik akımı, yüzde problemleri, tam sayılarla işlemler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
51 0       0
4. Boğaz Köprüsü!
Geometrik kavramlar, doğru, doğru parçası, ışın, düzlem
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
118 0       0
Akıllı Filtre Sistemi
Proje geliştirme, karışım, sürdürülebilirlik, basit makine, çevre kirliliği, arduino
Ders: Bilgisayar       Seviye: 10. Sınıf
10 0       0
Büyüyen Çevre Sorunu Plastik
Çevre, geri dönüşüm, plastik,
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
14 0       0
Küresel Tehdit Obezite
Veri, sindirim, grafik, obezite
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
23 0       0
Doğa Dostu Biyoplastik
Çevre, ekoloji, biyoplastik, geri dönüşüm
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
27 0       0
Ayna Ayna, Söyle Bana!
Elektronik devre, robotik, fonksiyon, ayna, arduino,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
5 0       0
Depreme Dayanıklı Bina Yapımı
Katı cisimler, alan, hacim, dayanıklılık
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
19 0       2
Basit Makineler İle Güvenlik Sistemi
Basit makineler, atık, programlama, tinkercad, arduino
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
21 0       0
Standart Sapma Ne İşe Yarar?
Veri, ortalama, kütle, hacim, standart sapma
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
8 0       0
Elektrik Devresi Yapalım
Iletken, yalıtkan, elektrik devresi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
20 0       0
Geometrik Ev Tasarımları
Üçgen, benzerlik, cad
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
30 0       0
Çember Çevirme Oyunu
Çember, daire, algoritma, scratch
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
14 0       1
Üçgen Çatılı Evler
Üçgen, programlama, scratch
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
25 0       0
Isınan Bilgisayar Nasıl Soğutulur?
Arduino, fonksiyon, ısı, sıcaklık
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
16 0       1
Geleneksel Sumo Robot Yarışması
Blok kodlama, wedo, ağırlık, kuvvet, lego
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
7 0       0
Bal Peteğinin Ardındaki Geometri
Çokgen, üçgen, ekosistem
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
18 0       1
Meyvelerin Kararmasını Nasıl Önleriz?
Tepkime hızı, organik bileşik, inorganik bileşik,
Ders: Kimya       Seviye: 11. Sınıf
9 0       0
Akıllı Projeksiyon Sistemi
Programlama, arduino, 3d, denklem, tinkercad
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
15 0       0
Norveç'in Köyüne Güneş Getiren Sistem
Işık, ışığın yayılması, açı, ayna
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
51 0       3
Komşu Dostu Bateri
Ses yalıtımı, akustik, çokgen
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
41 0       6
Kentsel Dönüşüm Projesi
Programlama, problem çözme, deprem, lego
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
17 0       0
Kurtarma Helikopteri Tasarlayalım
Oran, orantı, basit makine, lego
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
33 0       2
Denklem Çözen Hesap Makinesi
Denklem, algoritma, yazılım
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
9 0       0
Atıklarla Bitkilerin Doğada Yayılımı
Ekosistem, çevre, biyoçeşitlilik, geri dönüşüm, tinkercad
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
23 0       2
Okulumuzdaki Bayrak Direğinin Boyu
Üçgen, benzerlik, gölge
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
30 0       0
Tabu İle Matematiksel Kavramlar
Denklem, eşitsizlik, tabu
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
22 0       0
Arduino ile RGB Led Kullanımı
Arduino, elektrik, ışık, devre
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
11 0       0
Dijital Oyun Tasarımı
Oyun tasarımı, minecraft
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
43 0       0
Akıllı Sera Tasarımı
Arduino, fonksiyon, sera
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
26 0       2
Organik Boya Festivali
Oran, orantı, yüzde, karışım, homojen, heterojen, boya
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
40 0       1
Gölge Tasarımı
Tam gölge, grafik
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
29 0       0
Akıllı Masa Lambası
Problem çözme, algoritma, elektrik, arduino
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
15 0       0
Engelden Kaçan Robot
Enerji, ohm, arduino, seri, paralel
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
11 0       0
Daha Az Enerji, Daha Çok Yol!
Yenilenebilir enerji, potansiyel fark, basit devre, seri-paralel bağlama
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
84 1       1
Periyodik Tablodaki İlk 20 Element!
Saf madde, karışım, periyodik cetvel, element
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
39 0       0
İstanbul Konut Projeleri
Scratch, algoritma, programlama
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
28 0       0
Yeni Bir Bitkinin Keşfi
Canlıların temel bileşenleri, nükleik asitler, dna, tinkercad
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
26 0       0
Basit Olayların Olma Olasılığı
Olasılık, veri analizi, sera etkisi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
27 0       0
En Az Fren Mesafesiyle Duran Lastik!
Denklem, eşitsizlik, oran, orantı, sürtünme kuvveti,
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
35 0       0
Gölgelerin Boyu Adına!
Oran, gölge, uzunluk
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
42 0       1
Yeşil Dalga Koordinasyon Sistemi
Veri, sürat, yol, zaman, grafik, frekans
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
14 0       0
Kardeş Okul Projemiz İçin Paketleme
Ebob, ekok, programlama
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
21 0       0
Yemekhanede Sıra Beklemeye Son!
Programlama, arduino, 3d, mblock, tinkercad
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
27 0       0
Karakterler ve Olasılıkları
Olasılık, baskın, çekinik, gen, mendel
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
37 0       0
Kuvvetli Oyun Tasarımı
Blok tabanlı programlama, sürtünme, kuvvet, scratch
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
40 0       0
Scratch İle Vücudumuzdaki Sistemler
Oyun tasarımı, sindirim, boşaltım, solunum, scratch,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
51 0       0
Geri Dönüşümde Yaratıcı Çözüm
Denklem, eşitsizlik, oran, orantı, basınç
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
45 0       0
Doğadan İlhamla Araç Tasarımı
Kuvvet, hareket, ivme, kütle, denklem, biyomimikri
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
23 0       0
Robot Arıları Bekleyen Görevler
Robot, algoritma, biyoçeşitlilik, wedo, lego
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
26 0       0
Binalarda Isı Kaybı En Çok Nerede Olur?
Isı yalıtımı, üçgen, dörtgen, çevre
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
57 0       2
Zemin Alanınızı Hesaplayın!
Small basic, programlama, ebob, ekok
Ders: Bilgisayar       Seviye: 9. Sınıf
6 0       0
Tahterevalli Nasıl Dengede Kalır?
Eşitlik, denklem, kütle, ağırlık, enerji, lego, tahterevalli, gıncırdak
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
41 0       0
Plastikle Mücadelede Yeni Adımlar
Eşitlik, denklem, çokgen, dikdörtgen, prizma, yamuk, çevre, kirlilik
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
27 1       1
Küresel Isınmaya Karşı Eylem Planı
Güncel çevre sorunları, küresel ısınma, yenilenebilir, arduino, enerji, kirlilik
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
27 0       0
Kanser Genetiğinde Mutant Hücreler
Hücre, genetik, kodlama, mutant, radyasyon, arduino
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
22 0       0
İlaç Sentezi Ve Analizi Süreçleri
Kimyasal hesaplamalar, mol, oran, orantı,
Ders: Kimya       Seviye: 10. Sınıf
32 0       0
Çevre Dostu Enerji Sistemleri
Enerji, yenilenebilir, küresel ısınma, tinkercad, scratch, sketchup
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
27 0       0
Geogebra ile işgüvenliği
Oran, orantı, basit sarkaç
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
170 1       4
Kızıl Gezegen'in Gizemleri
Uzay araştırmaları, güneş sistemi, gezegenler, doğru orantı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
132 0       2
Soğuk Havalarda Bir Kap Mama Hayat Kurtarır
Oran, orantı, zaman birimleri, çokluk karşılaştırma, çevre bilinci
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
70 0       0
Gücünü Gökyüzünden Alan Teleferik
Temiz enerji, güneş enerjisi, elektrik enerjisi, çarklar, dişliler, motorlar, programlama
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
108 0       1
Fonksiyonlar
Fonksiyon, birebir, örten
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
504 0       6
Aydınlatma
Iletkenlik, yalıtkanlık, paralel ve seri bağlama, tüsiad stem
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
639 0       1
Hasan Amca'nın Ezberi Bozuluyor
Üçgenler, harita bilgisi, nanoteknoloji
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
37 0       0
Pratik Şişe Açacağı Nasıl Olur?
Dosya uzantıları, maddenin halleri, hal değişimi, geometrik şekiller, tinkercad
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
62 0       4
Hücre
Hücre, hücre modeli, hücresel yapı
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
560 2       6
Kentler ve Doğal Kaynakların Kullanımı
Denklemler, eşitsizlikler, oran, orantı, su tasarrufu, enerji
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
47 0       0
Geleceğe Giden Tohumlar
Dna, gen, kromozom, asit, baz, ph, indikatör
Ders: Biyoloji       Seviye: 12. Sınıf
57 0       1
Sesin Ortamda İletimi
Dörtgende alan, dik prizmalar, ses şiddeti, rezonans, gürültü
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
42 0       1
Bahçeniz İçin Aydınlatma Seçenekleri
Elektrik, akım, aydınlatma, devre
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
22 0       0
Obezite İle Mücadelede Alkali Beslenme
Asit, baz, tuz, ph, alkali, turnusol
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
22 0       0
Dolmayan Havuz Problemine Çözüm
Tam sayılar, rasyonel sayılar, basınç
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
26 0       0
İstenilen Ölçüde Tır Tasarlanır!
Ebob, ekok, hacim, prizma, küp, küre, silindir
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
16 0       0
Scratch ile Canlılar Dünyası
Scratch, algoritma, canlılar
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
65 0       0
Mahalle Aydınlatması İçin En Uygun Malzeme Seçimi
Fonksiyonların grafikleri, geogebra, metalürji, iletken, direnç, akım
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
25 0       0
Evsel Atıklardan Pil Yapımı
Elektrik, sürdürülebilir, yenilenebilir, geri dönüşüm, pil
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
19 0       0
Komşu Duvar Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?
Sinüs fonksiyonunun grafiği, vernier, arduino, ses yalıtımı, trigonometri
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
21 0       0
Mars'tan Gelen Toprak Örneklerinde Neler Var?
Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler ve hücre, vernier, indikatör, mikroskop
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
18 0       0
Mesajınız Kaç Bit?
Sayma ve permütasyon, üslü ifade, logaritma
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
20 0       0
Tarihi Bir Evde Yaşamak
Fonksiyonlar, denklemler, eşitsizlikler, pascal prensibi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
69 0       0
Çevre Dostu Alışveriş Merkezi
Kuvvet, hareket, ısı iletimi, yakıtlar, oranlar, ondalık gösterim
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
74 0       2
Geçit Vermeyen Baraj!
Canlılarda sınıflandırma, tasarım programları, kodlama
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
28 0       1
Yangın Düzenlemesi
Alan ölçme, hacim ölçme, uzay geometrisi, yıkıcı doğa olayları
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
50 1       3
Gölge Oyunlarından Fiziğe
Gölge, ışığın davranışı, saydamlık
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
13 0       0
Mars'ta Sebze Yetiştirirsek
Alan ölçme, üçgenlerde alan, çoklu karar yapıları, güneş sistemi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
41 0       1
Barajlardaki Fazla Sular
Sıvı basıncı, veri görselleştirme
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
14 0       0
Ölçülemeyen Mesafeler
Arduino, tinkercad, dalgalar, problem çözme yaklaşımları
Ders: Fizik       Seviye: 12. Sınıf
10 0       0
Tarım Saksısı
Dörtgenler, çokgenler, madde akışı
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
23 0       1
Parkın Matematiği
Çember, itme
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
28 0       0
Dokunmatik Ekran Kalemi Tasarla
Iletkenlik, geometrik şekiller
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
33 0       0
Taşocaklarındaki Yengeçler
Izotop atomlar, izoton, izobar, grafik yorumlama, veri gruplarını karşılaştırma
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
42 0       1
Latekse Alerjisi Olanlar
Proteinler, lipit, karbonhidrat, kimyasal maddeler, mobil uygulama geliştirme
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
18 0       1
Kesirli Karolar
Kesirler, ısı iletimi, ondalıklı sayılarla işlemler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
113 0       2
Yağmur Taşkınlarına Çözüm Var!
Trigonometri, yönlü açılar, doğal kaynakların sürdürülebilirlikleri, su tasarrufu,
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
66 0       1
Işıl Işıl Otoyollar
Denklemler, eşitsizlikler, oran,orantı, hareket, ivme, elektrik akımı
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 9. Sınıf
41 0       0
Oyuncak Tasarımı
Dikdörtgenler prizması, hacim, sistemler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
78 0       1
Koordinat Sistemine Yeni Bir Bakış
Analitik düzlem, hareket, hız, kuvvet, koordinat sistemi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
58 0       4
Astım Hastalarına Müjde!
Tam sayılarla işlemler, elektrik, akım, gerilim, problem analizi, algoritma oluşturma
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
96 0       2
Harcarken Tasarruf Etmek Mümkün Mü?
Oran, orantı, düzgün doğrusal hareket, ortalama hız
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
67 0       3
Bilgisayarın Piyanoya Gizemli Dönüşümü
Geometrik şekiller, alan hesaplama, problem çözme, blok tabanlı kodlama
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
57 0       2
Havarabalar
Üçgenler, hareket, konum, doğal sistemler
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
35 0       1
Bundan Sonra İçme Suyumuz Denizden
Hücre zarı, madde geçirgenliği, özkütle, maddenin fizik halleri, oran
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
45 0       2
Güneş Panelinden Bir Tarla
Ebob, güneş pilleri
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
48 0       1
Sizi Obez Yapan Şey Ne!
Besin tayini, organik bileşikler, bağlar, matematiksel modelleme
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
40 0       2
Gecenin Güneşi Deniz Feneri
Işığın yansıması, elektrik devre elemanları,
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
88 0       2
Lunaparkta Robotik Maceraları
Ev3, robotik, çoklu karar yapıları, döngüler, açılar
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
51 0       2
Arda'nın Enerji Dostu Odası
Madde ve ısı, algoritma oluşturma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
40 0       1
Pandemi Simülasyonları Ne Diyor?
Üslü sayılar, denklemler, canlılar dünyası
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
26 0       2
En Güzel Miras Ata Tohumlar
Bitkilerde eşeyli üreme, biyogüvenlik, biyoetik, çözeltiler, veri
Ders: Biyoloji       Seviye: 12. Sınıf
13 1       0
Dört Mevsim Yaşanacak Ev
Isı, sıcaklık
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
39 0       0
Seracılıkta Aydınlatma Çözümleri
Veri, arduino
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
15 0       0
Kart şifreniz Bir Fonksiyon Olsa!
Fonksiyonlar, algoritma oluşturma
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
23 0       0
Binanızın Geometrik Yapısı Isınmasını Etkiler Mi?
Katı cisimler, hacim hesaplama, geogebra
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
33 0       3
Kısmet Kolonyaları
Geometrik cisimler, çember, merkez açı, hacim, fonksiyonlar
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
31 0       0
Terazinin İki Kefesi
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, eşitsizlik, özkütle, cismin denge şartları
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
51 0       0
Kumlu ve Buzlu Mars
Kuvvet, hareket, denklemler, eşitsizlikler, algoritma
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
23 0       4
Maldivlere Yolculuk
Elektrik, ohm yasası, devre elemanları, mıknatıslar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
35 0       0
Sürtünmesiz Araç Sürüş Keyfi
Sürtünme kuvveti, enerji kaybı, su direnci, doğal sayılar, doğru orantı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
47 0       1
Çocuğunuz Oyuncaklarıyla Ne Kadar Güvende?
Oran, sinir sistemi, iç salgı bezleri
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
35 0       0
Bahçe Sulamak Bu Kadar Kolaydı
Çember, daire, elektrik devresi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
50 0       0
Sensörlerle İçimiz Daha Rahat
Lego ev3, uzaklık sensörü, motor kullanımı, algoritma geliştirme
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
46 0       0
Uçurtmalar Serdivan Tepesinde Uçacak
Üçgenler, çokgenler, sürtünme kuvveti
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
102 1       3
Kalp Ritminiz Size Zarar Mı Veriyor?
Oran orantı, dolaşım sistemi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
36 0       0
Spagetti Kule Vinç
Açılar, cisme etki eden kuvvetler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
22 0       0
İletkenlik Test Aracı Geliştirme
Veri toplama, döngüler, blok tabanlı programlama, elektriksel direnç, iletkenlik, tam sayılar
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
15 0       1
Kontrollü Elektrik Kullanımı
Veri toplama, aritmetik ortalama, ısı, iletkenlik, led yakma
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
29 0       0
Formula1 Yarışına Hazır Olun!
Kuvvet, hareket, dengelenmiş kuvvet, algoritma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
59 0       2
Yaylalarda Yapılan Tarım
Basınç, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
12 0       1
Ellerimizden Akan Su Tarımda Kullanılabilir Mi?
Arıtma sistemleri, sulama sistemleri, güncel çevre sorunları
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
29 0       1
Trafikte Can Güvenliğiniz Ne Durumda?
Sürtünme kuvveti, matematiksel modelleme, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
7 0       0
Mini Orkestra Çalışmaları
Dalgalar, ses dalgaları, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
12 0       0
Kendi Hoparlörünü Yapabilir Misin?
Manyetizma, ses dalgaları, tasarım süreci
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
7 0       0
Dedektifler İş Başında
Aynalar, açılar, modelleme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
22 0       0
Bitkilerde Tatile Çıksa!
Fonksiyonlar, program parametreleri
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 10. Sınıf
18 0       0
Merkezle Bağlantın Koparsa Kendi Verini Topla
Deprem, veri görselleştirme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
12 0       0
Bu Kadar Plastik Atıkla Ne Yapacağız?
Biyoçeşitlilik, prototipleme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
46 0       0
Bir Yel Değirmeni Bir Köyün Kaderini Nasıl Değiştirir?
Elektrik devreleri, yüzdeler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
33 0       0
Kullan At Ürünler Çevreci Mi?
Doğrular, açılar, devreler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
19 0       0
Acil Durum Planın Hazır Mı?
Işığın yansıması, açılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
18 0       1
Bitki Çayını Soğumadan İç!
Madde ve değişim, ısı, sıcaklık, ısı değişimi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
41 0       0
Kıtlığa Çözüm Tohum Topları Mı?
Bitkilerde üreme, açılar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
15 0       0
Uykuya Dalış
Çarpanlar, katlar, ebob, ekok, ses, ses yalıtımı
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
40 0       0
Yılbaşına Hazırlık: Kar Kristalleri
Maddenin halleri, tehlikeli maddeler, atıklar
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
54 0       0
Suyun Canlılar İçin Önemi
Biyoloji, su, canlılık, arduino, nabız
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
100 0       3
Prebiyotikler Bizi Terk Ederse
Dolaşım sistemi, fiziğin uygulama alanları, basınç, veri
Ders: Biyoloji       Seviye: 11. Sınıf
27 0       4
Sesle Gelen Işık
Ses, ses yalıtımı, algoritma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
24 0       0
Güçsüz Parmakların Neyin Habercisi?
Destek ve hareket sistemleri, kas çeşitleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
38 0       0
Stok Takip Sistemi
Kimya laboratuvar ekipmanları, denklemler, eşitsizlikler, algoritma
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
12 0       0
Fazla Glikozu Vücudunuz Ne Yapıyor?
Organik bileşikler, oran, orantı
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
16 0       1
Robotik Eliniz Kimyasallar Konusunda Size Yardımcı Olsa?
Destek ve hareket sistemleri, uzunluk ölçme, çember
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
24 0       0
Şirket İçi Bütçe Planlaması
Oran, orantı, denklemler
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
13 0       1
İyi Yemek Yemenin Bir Veya Daha Fazla Yolu Var Mıdır?
Eşitsizlikler, denklemler, oran, orantı, organik maddeler, ketojenik beslenme, insülin direnci
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
37 0       1
Mars'taki Rüzgar Santralleri
Güneş sistemi, kinetik enerji, sürtünme kuvveti, elektrik
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
59 0       0
Aslan Bozuk Paralarını Nasıl Biriktirse!
Doğal sayılarla işlemler, ürün tasarımı, cisme etki eden kuvvetler,
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
51 0       1
Bu Sıcaklarla Başımız Dertte
Mantık, bileşik önermeler, prototip oluşturma, takım çalışması
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
65 0       0
Müzedeki Düzeneklerin Çalışma Mantıkları
Enerji dönüşümleri, uzunluk ölçme, simülasyon
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
17 0       0
İdeal Park
Sıvı basıncı, pascal prensibi, modelleme
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
11 0       0
Yaşlılıkta Da Bisiklet Sürmeye Devam
Basit makineler, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
9 0       0
Peribacaları
Benzerlik, üçgenler, denklemler, haritalar
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
12 0       0
Tepe Aydınlatma Araçlarının Vadesi Dolmadı Mı?
Optik, çokgenler
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
8 0       0
Mars'ı Dünyalaştırmak
Güneş sistemi, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik devresi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
32 0       0
Ekolojinin Sürdürülebilirliği Sürdürülebilir Mi?
Ekosistem ekolojisi, verim, tasarruf, doğal kaynaklar, oran, orantı
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
20 0       0
Kimyasal Gübrelerle Çevreyi Kirletmeden
Bitkiler alemi, kimyasal kirleticiler, denklemler, eşitsizlikler
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
19 0       1
Üçgen İstanbul'da Trafik Sorunu Mu?
Üçgende açılar, üçgen eşitsizliği, konum
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
18 0       0
Geceleri Seni Bekleyen Arkadaşın: Gece Lamban
Arduino, elektrik, aydınlatma araçları
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
13 0       0
Ekolojik Dezenfektanlar
Ekosistem ekolojisi, gündelik kimyasallar
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
33 0       1
Dünyamızı Aydınlatmak
Tasarım odaklı süreç, elektrik akımı, seri ve paralel bağlama
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
29 0       2
Model Uçak Yapımı
Kinetik enerji, sürtünme kuvveti, hava ve su direnci
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
107 0       1
Da Vinci'nin Köprüsü
Ağırlık merkezi, kütle, ağırlık
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
42 0       1
Egzersiz Yapın Boyunuz Uzasın
Destek ve hareket sistemi, kesirler, ondalık sayılar, arduino, buzzer
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
91 0       2
Peltierli Vantilatörler
Enerji dönüşümü, enerji iletimi
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
64 0       1
Basit Bir Makine: Rube Goldberg Makinesi
Basit makine, mühendislik tasarımı, modelleme, simülasyon
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
113 0       0
Acil Durumlarda Yardımınıza Koşan Programlama
Small basic, eğer koşulu, doğal sayılarla çıkarma işlemi,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
34 0       1
Beni Duyabiliyor Musun?
Sensör, blok tabanlı programlama, ses, ses şiddeti,
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
53 0       3
Acil Durum Aracı Tasarlamak
Sürtünme kuvveti, elektrik devre elemanları, dört işlem
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
101 0       5
Bir EV3 Robotunun Tutkusu
Ev3, blok tabanlı kodlama, karar yapıları, döngüler,uzunlu ölçme, zaman ölçme
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
51 0       3
Evcil Hayvanların Diyetlerini Düzenleme
Mikroskobik canlılar, canlılarda sınıflandırma, örüntüler, programlamada karar yapıları
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
71 0       1
Araba Yarışına Hazır Olun!
Uzunluk ölçme, sürat, zaman ölçme, çokluk karşılaştırması, enerji
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
60 0       0
Madenci Robot
Uzunluk ölçme, güneş sistemi, programlama
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
57 0       0
Kişisel Bilgileriniz Emin Ellerde Mi?
Elektromanyetik dalga, maxwell, tasarım süreci, takım işbirliği
Ders: Fizik       Seviye: 12. Sınıf
26 0       3
Manyetizma ile İşlevsel Çözümler
Manyetizma, akım, verilerin yayılım ölçüleri
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
49 0       1
Negatif Sayılar Asansörü
Tam sayılar, algoritma, arduino, prototip, asansör, negatif sayılar
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
694 1       1
Endotermik Kömür Olur Mu?
Tepkimeler, enerji, endotermik, ekzotermik, ısı alış-verişi, grafik yorumlama
Ders: Kimya       Seviye: 11. Sınıf
67 0       0
Deniz'in Gökkuşağı
Beyaz ışık, kinetik enerji, potansiyel enerji, çember, daire
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
41 0       0
Moleküllerin Hologram Görüntüsü
Molekül geometrisi, polarlık, hibritleşme, kovalent bağ, optik, prizmalar, uzay geometrisi
Ders: Kimya       Seviye: 12. Sınıf
38 0       1
Öncelik Kimin?
Programlama, hata ayıklama, algoritma oluşturma
Ders: Bilgisayar       Seviye: 7. Sınıf
57 0       2
Akciğerlerimiz Sönmesin!
Temel geometrik kavramlar, doğru parçası, asal sayılar, ısı, sıcaklık,
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
66 1       1
Gök Cisimlerini Nasıl Tanımlamak İsterdin?
Doğrusal denklemler, galaksiler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
29 0       1
Başka Bir Gezegene Işınlanmanız Mümkün Olacak Mı?
Minecraft, üç boyutlu tasarım, güneş sistemi, orantı
Ders: Bilgisayar       Seviye: 6. Sınıf
14 0       0
Komşularınız Resitalinizden Hoşlanmadı Mı?
Alan ölçme, ses yalıtımı, akustik
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
23 0       2
Rojarya'nın Minik Arkadaşı
Isı yalıtımı, dikdörtgenler prizması, sıvı ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
18 0       2
Semtiniz Küresel Isınmaya Ne Kadar Katkıda Bulunuyor?
Enerji dönüşümleri, ekolojik ayak izi, yakıtlar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
30 0       0
Biraz Sallandık Ama İyiyiz
Deprem, yıkıcı doğa olayları, örüntüler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
19 0       1
Klorofilin Yükseltgenmesi İle Işık
Fotosentez, ebob, ekok
Ders: Biyoloji       Seviye: 12. Sınıf
34 0       0
Tork Ölçümünde Bir Yenilik
Rasyonel sayılar, ağırlık, dinamometre
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
35 0       0
Bizim Gökyüzümüz
Güneş, dünya, ay, uzunluk ölçme, veri toplama
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
49 0       1
Küçük Dostlarımız Güvende!
Ebob, ekok, tam sayılarla bölünebilme, verim, enerji iletimi
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
56 0       2
Geleceğin Evleri
Insan ve çevre, kesirler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
59 0       1
Taşıma Su İle Değirmen Döner Mi?
Madde, enerji akışı, ekosistem, iş, güç,
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
33 0       0
Kış Ayakkabılarınız Da Sağlığınızı Korumanıza Yardımcı Olabilir
Sürtünme kuvveti, uzunluk ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
30 0       1
Eski Roma Döneminde Sütunlar
Kuvvet, denge, tork, dört işlem
Ders: Fizik       Seviye: 11. Sınıf
14 0       0
Sıcak Paket Servisler
Isı yalıtımı, çokgenler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
37 0       0
Koridorda Hız Yapan Öğrenci
Trigonometri, pisagor teoremi, denklemler, eşitsizlikler, hız-zaman
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 11. Sınıf
55 0       1
Uçakların Camı Soğukta Neden Buzlanmaz?
Yüzdeler, ısı
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
83 0       2
Eda'nın Hayvanları
Doğrusal denklemler, çokgenler, dik prizmalar, ısı yalıtımı
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 8. Sınıf
44 1       1
Online Eğitim Materyali Satışı
Dna, nükleotit, elektrik
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
17 0       0
Nanorobotlarla Damar Tıkanıklığına Çözümler
Dolaşım sistemleri, olasılık
Ders: Biyoloji       Seviye: 11. Sınıf
25 0       0
2050 Yılında Olacaklara Hazır Mıyız?
Olasılık, üçgenlerde açılar, veri görselleştirme, kimyasal kirleticiler
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
21 0       1
Online Oyun Çılgınlığına Yakından Bir Bakış
Cebirsel ifadeler, sabit süratli hareket
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
23 0       0
Aritmi Sizin de Probleminiz Olabilir
Veri görselleştirme, histogram, dolaşım sistemleri
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
26 0       2
Güvenli Site Uygulaması
Dna, nükleotit, arduino
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
23 0       0
Tüm Buzullar Eridiğinde Ne Yapacaksınız?
Açılar, dörtgenler, ozon tabakası
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 5. Sınıf
32 0       1
Güneş Lambaları İle Daha Güçlü Kemiklere Merhaba
Kemikler, kaslar, sistem sağlığı, mühendislik tasarım süreçleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
25 0       0
Güneş Alan Evler
Üç boyutlu cisimlerin farklı görünümleri, mühendislik tasarım süreci
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
26 0       0
2050 Yılında Ne Yiyor Olacağız?
Veri analizi, alan ölçme, yeni meslekler, insan-çevre
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
40 0       2
Sürtünme Kuvvetinin Hayatımızdaki Yeri
Sürtünme kuvveti, grafik oluşturma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
38 0       1
Yıldırımdan Korunmanın Yolu Nedir?
Elektrik, manyetizma, güncel çevre sorunları, analitik düzlem
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
10 0       1
Yaşayan Bina Sistemleri
Doğrusal mantık, karar yapıları, blok tabanlı kodlama, örüntüler, güneş
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
28 0       0
Dolu Yağdığında Arabanıza Ne Oldu?
Kuvvet, hareket, insan-çevre, maddenin yapısı, kesirler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
17 0       0
Beynim Yeni Organını Sevdi
Organ bağışı, doğru orantı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
26 0       0
Yıkıcı Doğa Olaylarında İnsan Kurtarma Çalışmaları
Doğa olayları, üçgenlerde kenar ve açı özellikleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
27 0       1
Müzik Kariyeriniz Evde Başladıysa
Ses, akustik
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
28 0       1
Uzay Kirliliği: Sonumuz Olmasın
Uzay kirliliği, prototip çizimleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
29 0       0
Bakteriler Dost Mu, Düşman Mı?
Bakteriler alemi, canlıların sınıflandırılması, hazır gıdalar,
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
45 0       0
Sizin Çocuğunuz Televizyonu Ne Kadar Uzaktan İzliyor?
Veri analizi, elektrik
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
26 0       0
Arabanı Nereye Park Edeceğini Bulabildin Mi?
Ses, sensör kullanımı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
28 0       0
Senin Tatil Köyün Nasıl Olurdu?
Geometrik cisimler, dikdörtgenler
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
33 0       0
Dünya Dışı İlk Yerleşim
Isı, sıcaklık, oran, orantı
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
13 0       0
Kargoları Ağırlıklarına Göre Nasıl Daha Çabuk Ayırırız?
Doğrusal mantık, ışığın soğurulması
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
17 0       0
Yelkenliler Alabora Olur Mu?
Sürtünme kuvveti, çokgenler
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
18 0       0
Filtre Yapımı İçin Alternatif Malzemeler
Maddenin halleri, çevre kimyası, arama motorları
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
46 0       0
Şehir Hayatından Kaçış Yolu Hobi Evleri
Alan, hacim, tasarım ilkeleri
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
24 0       0
Minecraft'la 3B Cisimleri Gözlemliyoruz
Üç boyutlu cisimlerin açılımı, algoritma oluşturma
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
22 0       0
Deniz Kirliliğinden Gemiler Nasıl Etkileniyor?
Elektroliz, tasarım süreci
Ders: Kimya       Seviye: 12. Sınıf
22 0       2
Ay'da Yaşam
Scratch, karar yapıları, döngüler, ayın özellikleri
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
46 0       0
Sokak Lambaları Fazla Mı Aydınlatıyor?
Açılar, ışık şiddeti
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
29 0       0
Daha Çevre Dostu Bir Artıma Sistemi
Kimyasal kirleticiler, güncel çevre sorunları, çiçekli bitkilerin kısımları
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
52 0       0
Ne Kadar Ağır, O Kadar Kuvvet Mi?
Sıvıların kaldırma kuvveti, oran, orantı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
43 0       0
Dünya Bilinçli Tüketiciler Grubu
Isı, sıcaklık, denklemler, eşitsizlikler
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
28 0       3
İş Güvenliği Önce Gelir
Dc motor, basit makineler, arama motorları, blok tabanlı kodlama
Ders: Bilgisayar       Seviye: 5. Sınıf
22 0       0
Kardeşimin Balıkçı Kayığı
Madde ve doğası, yoğunluk, sürtünme kuvveti, tinkercad
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
33 0       0
Ders Çalışırken Çok Mu Sıcak Oldu?
Elektrik iletimi, oran
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
27 0       0
Kiraz İhracatı
Çember, daire, yer çekimi
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
29 0       0
Çöpler İçin Kapılar Kapanıyor!
Bölünebilme kuralları, sürtünme kuvveti
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
59 0       0
Şehirlerin Otopark Sorunu
Ebob, ekok, konum
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
38 0       0
Terrarium'la Biyoçeşitlilik Çalışmaları
Canlılar, biyoçeşitlilik, doğru orantı
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
25 0       0
Bitkiler Evde Tek Başına!
Enerji dönüşümleri, fotosentez, veri grupları karşılaştırma
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
42 0       0
Drone Yapımı
Elektrik devreleri, dört işlem
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
37 0       1
Yer Çekiminin Farklı Olduğu Ortamda Suyu Nasıl Ölçebiliriz?
Geometrik cisimler, sıvı ölçme, yoğunluk
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
23 0       0
Tavan Lambalarının Sırrı
Kenarortay, üçgenler
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
19 0       0
Alt Yapıdan Çıkmaya Hazır Mısın?
Veri analizi, hız, yol-zaman, dinamik eğitim yazılımları
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 7. Sınıf
14 0       0
Geleceğe Bıraktıklarımız
Sürdürülebilir kalkınma, grafik çeşitleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
27 0       0
Okul Yolu Köprüden Geçer
Üçgenler, kenar-açı-kenar bağıntısı, eş üçgenler
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
42 0       1
Deprem Mi? İhmalkarlık Mı?
Doğa olayları, uzunluk ölçme, çevre uzunluğu
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
48 0       1
Günlük Hayatta İşlerin Kesintiye Uğramaması İçin
Mantık, bileşik önerme, de morgan kuralı, üreteçler, seri ve paralel bağlama
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
46 0       0
Ahmet'in Kuşlara Olan Merakı
Aynalar, alan ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 7. Sınıf
22 0       0
Yıldırım Nereye Düşsün?
Elektrik yükleri, elektrik enerjisi, uzunluk ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
22 0       0
Biyoçözünür Plastikler
Güncel çevre sorunları, çözünmüş madde oranı
Ders: Biyoloji       Seviye: 10. Sınıf
33 0       0
Doğal Parfüm Yapımı
Küresel ısınma, sera etkisi, sıvı ölçü birimleri
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
45 0       0
Kim Nerede Yaşıyor?
Küme, oran, canlıları sınıflandırma
Ders: Matematik (Ortaokul)       Seviye: 6. Sınıf
67 0       1
Kanser Tedavisinde Radyasyonun Etkisi
Üçgende benzerlik, radyasyon
Ders: Matematik (Lise)       Seviye: 9. Sınıf
84 0       1
Küresel Isınmanın Deniz Kaplumbağalarının Cinsiyetleri Üzerindeki Etkisi
Küresel ısınma, üreme, iklim, sütun grafiği
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 8. Sınıf
76 0       1
Titan'ın Okyanuslarına Dalmak!
Güneş sistemi, gezegenler, uydu, sıvı ölçme
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
46 0       0
Elektrik Direnci
Elektrik, ohm kanunu, direnç, iletkenlik, iletken madde, yalıtkan madde
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
125 0       5
Ayak Kapanı!
Sürtünme kuvveti, dikdörtgen, paralelkenar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 5. Sınıf
60 0       1
Bilime Doğru Yeni Bir Pencere Açmak
Hücre, elektrik devresi
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
12 0       0
Kendi Güneş Sistemini Tasarlamaya Ne Dersin!
Güneş sistemi, algoritma geliştirme, fonksiyonlar
Ders: Fen Bilimleri       Seviye: 6. Sınıf
43 0       0