Gökhan Sat

 
Kaynak: Teraryumla Biyoçeşitlilik Çalışmaları
Anahtar Kelimeler: canlılar, biyoçeşitlilik, doğru orantı
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Yüksek Tepelerdeki Evlere Hizmet Götürmek
Anahtar Kelimeler: basit makineler, birinci dereceden denklemler
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )