Burcu Albayrak

 
Kaynak: Özdeş Cisimler Özünde Özdeş Değil Mi?
Anahtar Kelimeler: ışık, mercek, ayna
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )