Evren Özdoğan

 
Kaynak: Peltierli Vantilatörler
Anahtar Kelimeler: enerji dönüşümü, enerji iletimi
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Basit Bir Makine: Rube Goldberg Makinesi
Anahtar Kelimeler: basit makine, mühendislik tasarımı, modelleme, simülasyon
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )