Özleyiş Türker Tabanlı

 
Kaynak: Gelecek Nesillere Mirasımız: Rüzgar Türbinleri
Anahtar Kelimeler: iş, güç, enerji, enerji kaynakları, ekolojik ayak izi
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )