ÖYKÜ ÖZTÜRK

 
Kaynak: Labirent Oyunu
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, yol-zaman, yer değiştirme
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji kaynakları, matematiksel modelleme, enerji korunumu, enerji aktarımı
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )