Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi

 

STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi

STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi farklı bilgi ve veri kaynaklarına dayanarak geliştirilmiş STEM-FeTeMM öğretimine yönelik kuramsal bir yol haritasıdır. Merkezinde 21.yy karmaşık ve dinamik problemlerine odaklanan bir “Bilgi temelli hayat problemi” yer alan kuramsal çerçeve, sırasıyla STEM’in sözcük anlamını da oluşturan dört disiplini, bilişsel süreçleri, çıktıları ve ilkeleri göstermektedir.

Corlu, M. S. (2017). STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi [STEM: Integrated Teaching Framework]. In M. S. Corlu & E. Çallı (Eds.), STEM Kuram ve Uygulamaları (pp. 1–10). İstanbul: Pusula.

 

STEM Çemgisi

STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinin öğretim ve öğrenim süreci içinde modellenmesi amacıyla bir öğrenme döngüsü olarak tanımlanabilecek STEM Çemgisi (STEM Cycline) geliştirilmiştir. 5E-5D ders planı formatına uygun olarak geliştirilen STEM Çemgisi, öğretmenlere ders içerisinde bilişsel süreç ve sosyal ürün bölümlerini nasıl planlayabilecekleri konusunda yol göstermektedir.

Corlu, M. S. (2017). STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi [STEM: Integrated Teaching Framework]. In M. S. Corlu & E. Çallı (Eds.), STEM Kuram ve Uygulamaları (pp. 1–10). İstanbul: Pusula.