Ercan Çelebi

 
Kaynak: Manyetizma ile İşlevsel Çözümler
Anahtar Kelimeler: manyetizma, akım, verilerin yayılım ölçüleri
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )