Sena Yıldız Değirmenci

 
Kaynak: Kütüphaneden Ne Kadar Yararlanıyoruz?
Anahtar Kelimeler: basit makineler, elektrik enerjisi, ısı, ışık, kinetik heykel
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Yeraltı Zenginliklerimiz
Anahtar Kelimeler: atom, molekül, saf madde, periyodik cetvel, orantı, simülasyon, modelleme
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )