Rapor ve Görüşler

Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi Etki Analizi Raporu

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Etki Analizi Raporu, BAUSTEM Merkezi, Bilim Kahramanları Derneği

Kızlar Bilimle Buluşuyor Etki Analizi Raporu Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) bünyesindeki Çocuk Fonu kapsamında 2019-2020 sezonunda ikinci yılı uygulanan ve Destekle Değiştir etkinliğine katılan bağışçıların desteğiyle yürütülen projenin öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir. “Kızlar Bilim ile Buluşuyor” projesi ile 6-10 yaş arasındaki çocuklara bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerileri (STEM) kazandırmayı, kodlama alanında farkındalık yaratmayı, proje geliştirme, takım çalışması, sunum yapma gibi alanlarda da deneyim kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Devam

Girls Meet Science Project Impact Analysis Report

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: BAUSTEM Center, Science Heroes Association

Girls Meet Science Impact Analysis Report aims to examine the impact of the project on students and teachers, which was implemented in the second year of the 2019-2020 season within the scope of the Childrens Fund of the Support Foundation of Civil Society (STDV) and carried out with the support of the donors who participated in the Giving Circle event. Girls Meet Science project aims to provide science, technology, engineering, and mathematics skills (STEM) to children between the ages of 6-10, to raise awareness in the field of coding, to gain experience in areas such as project development, teamwork, and presentation.

Devam

Uzman Alan Öğretmeni Eğitimi Modeli ve Görüşler

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: M. Ali Corlu

Bu rapor Alan Öğretmenliği Programları’na 2013-2014 öğretim yılında öğretmen adayı alınmaması kararı üzerine yazılmış olmasına rağmen güncel tartışmalar üzerine revize edilmiştir. Bu ve öğretmen eğitimini ilgilendiren diğer benzeri kararların alınması sürecinde, alan öğretmeni eğitiminde uzman akademisyenlerin oluşturduğu alan eğitimi derneklerinin çalışmalarının ve okullarda çalışan alan öğretmenlerinin görüşlerinin gözardı edildiğini kaygıyla izlemekteyiz.

Devam