İpek Saka

 
Kaynak: Değişen Dünyada Yeni Sığınaklar
Anahtar Kelimeler: çarpanlar, katlar, yıkıcı doğa olayları, döngü yapısı
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Kiraz İhracatı
Anahtar Kelimeler: çember, daire, yer çekimi
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )