Tümay Dalbudak

 
Kaynak: Sürtünme Kuvveti
Anahtar Kelimeler: sürtünme, kuvvet, kaygan ve pürüzlü yüzey, ölçme, kaymaz taban, termokromik
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )