Sedef Lay

 
Kaynak: DNA Modeli
Anahtar Kelimeler: DNA, nükleotit, algoritma
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Geri Dönüşen Hücre Modeli
Anahtar Kelimeler: hücre organelleri, ökaryot hücre, modelleme, simülasyon
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )