Kitaplar

STEM Kuram ve Uygulamaları- Öğretmenler için Temel Kılavuz

Anahtar Kelimeler: STEM Kuram ve Uygulamaları

Yazarlar: Editörler: Doç. Dr. Sencer Çorlu, Ezgi Çallı

STEM Kuram ve Uygulamaları kitabında Bütünleşik Öğretmenlik Projesi kapsamında STEM eğitimi için, ortaokul ve lise öğretmenleri tarafından geliştirilmiş uygulama örneklerini içeren, örnek bir müfredata dayalı kuramsal bir çerçeve sunulmaktadır. 

STEM'in Türkiye şartlarına göre kavramsallaştırılması için öğretmenler ve eğitim araştırmacıları için önemli ve kapsamlı bir kaynak olması öngörülmüştür.