Burcu Çam

 
Kaynak: Mavi Gözlü Çocuklar
Anahtar Kelimeler: kalıtım, genotip, fenotip, elektrik akımı, olasılık
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Tarımda Dijitalleşme
Anahtar Kelimeler: ekoloji, güncel çevre sorunları, basınç, oran, orantı
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )