Bahar ÖNCEN

 
Kaynak: Doğayla Uyumlu Barınak Tasarımı
Anahtar Kelimeler: üçgen, alan, tinkercad, biyomimikri, biyobenzetim
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )