Selda Selçuk

 
Kaynak: Maddenin Özel Hayatı
Anahtar Kelimeler: hal değişimi, ayırt edici özellikler, erime, donma, doğru parçası
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Şanal Ailesi'nin Mısır Tarlası
Anahtar Kelimeler: enerji dönüşümleri, birinci dereceden bilinmeyenli denklem, merkez açı, yay, hava direnci
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Bitkiler Evde Tek Başına!
Anahtar Kelimeler: enerji dönüşümleri, fotosentez, veri grupları karşılaştırma
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )