BARIŞ SAĞLAM

 
Kaynak: Olasılık Mekanizması
Anahtar Kelimeler: olasılık, sürtünme kuvveti
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )