yücel

 
Kaynak: Newton'un Üçüncü Yasasına Saygı
Anahtar Kelimeler: etki-tepki, ölçü aletleri, tasarım
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )