Mete Sarı

 
Kaynak: Kimsesiz Kimse Kalmayacak
Anahtar Kelimeler: veri toplama, veri analizi, görselleştirme araçları
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Tohuma Göre Matematiksel Model
Anahtar Kelimeler: ondalık gösterim, kütle, yer çekimi, ağırlık
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )