STEM Ders Planı Yarışması

 

Yarışmanın Şartları

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGAM – BAUSTEM) bünyesinde yürütülen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesinin amacı fen ve matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak, tüm öğretmenlerimizin kullanımına açık olan ve yenilikçi yöntemleri vurgulayan kaynaklardan oluşan INTEACH portalında (http://inteach.org) yer alacak en seçkin ders planlarını belirlemek amacı ile STEM Ders Planı Yarışması sene boyunca 3 defa düzenlenmektedir. 

Uzman bir ekip tarafından yapılan değerlendirme sonrasında seçilen ders planları, öğretmen ve okul isimleri ile birlikte İnternet üzerinde açık şekilde paylaşılmaktadır. Yenilikçi yönü yüksek ders planları üreten öğretmenlerimize çeşitli ödüller takdim edilmektedir. En seçkin ders planları ise STEM Kuram ve Uygulamaları kitap serisinde yayımlanabilecektir. 

  • Ön değerlendirmeyi geçen tüm ders planlarına INTEACH portalında yer verilecektir. 
  • Okulundan ön değerlendirmeyi geçen en çok ders planı gönderilen okul yöneticisine teşekkür plaketi verilecektir.

Katılım Şartları:

1. İlkokul seviyesinde sınıf öğretmenleri, Ortaokul seviyesinde fen bilimleri, matematik ya da bilişim; lise seviyesinde biyoloji, fizik, kimya ya da matematik derslerine giren tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler yarışmaya bireysel olarak katılabilirler. 

2. Ders planlarının STEM Ders Planı Şablonu’na uygun olarak geliştirilmesi istenmektedir. 

3. STEM ders planlarının öğretmenler tarafından yarışmaya gönderilmeden önce kendi okullarında uygulanmış olması gerekmektedir. Uygulama sonrası ise ders planları, Öğretmen Özdeğerlendirme Formu ile beraber gönderilmelidir. 

4. Öğretmenler, yarışmaya gönderdikleri tüm ders planlarının INTEACH portalında topluma açık bir şekilde yayınlanmasını kabul ve ders planlarının içeriklerinde sadece adil kullanım kurallarına uygun olacak şekilde kaynak göstererek alıntı yaptıklarını, intihal durumunda sorumlu olacaklarını bildiklerini beyan ederler.

Değerlendirme:

STEM Ders Planı Şablonunu takip eden, Öğretmen Öz Değerlendirme Formu ile birlikte gönderilmiş; akıcı bir Türkçe ile yazılmış; .docx formatında, dosya boyutu 5MB’ı geçmeyen, düzenli bir mizanpaj içinde hazırlanmış tüm ders planları ön inceleme sürecinden sonra aşağıdaki dört ana kriter bağlamında değerlendirilecek ve sonuçlar http://inteach.org sayfasından ilan edilecektir.

Ders planları STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinin ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu ilkeler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Eşitlik: Her öğrencinin hazır bulunuşluğuna hitap edebilme;

Disiplinlerarasılık: Ana disipline ait bilgi ve becerileri ihmal etmeden disiplinlerarası uygulamalar içerebilme;

Alanda Derinlik: Merkezdeki branşa ait bilgi ve becerileri desteklerken aynı zamanda müfredatın da ötesinde derinlikte ve özgünlükte olabilme;

İlgililik: 21.yy hayatına dair bağlamlarda öğrenci ve öğretmenlerin deneyimleri ile ilişkili olabilme.

Önemli Belgeler(İndirmek için belgelerin üzerine tıklayınız.)

1. STEM Ders Planı Şablonu

2. STEM Ders Planı Şablonu Notlu Belgesi

3. Öğretmen Öz Değerlendirme Formu

 

Geçmiş Dönem Ödül Kazanan Öğretmenlerimiz

2017-2018 Dönemi

  • Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi Öğretmeni Erkan Yavuz ve Kartal Uğur Okulları Biyoloji Öğretmeni Asiye Karademir Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Tam Burs kazandılar.

 

 

2015-2016 Dönemi

Bu sene ilk defa düzenlenen STEM Ders Planı Yarışmasında RENKO Özel Ödülü olan Van de Graaff Jeneratörünü, Aynalar başlıklı eseri ile Hanife Alınak Öğretmen; diğer ödülleri ise

  • Bahçeşehir Kolejinden Işıl Günal,
  • SEV Amerikan Lisesinden Nilgün Bal ve Dünya Yılmaz öğretmenler kazanmıştı.  

 

Geçmiş Dönem Öne Çıkan Okullar ve Yöneticileri