Ozan Can Taştan

 
Kaynak: Canlıların Sınıflandırılmasındaki Karar Ağacı
Anahtar Kelimeler: veri, oran, orantı, denklemler, canlıların çeşitliliği, istatistik
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )