mehri erol

 
Kaynak: Aydınlatma
Anahtar Kelimeler: iletkenlik, yalıtkanlık, paralel ve seri bağlama, TÜSİAD STEM
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )