İpek Zengin

 
Kaynak: Sesin Ortamda İletimi
Anahtar Kelimeler: dörtgende alan, dik prizmalar, ses şiddeti, rezonans, gürültü
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Katı Cisimlerin Gizemi
Anahtar Kelimeler: katı cisimlerde alan, hacim, özkütle
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )