Guney Filiz

 
Kaynak: Suyun Yolculuğu
Anahtar Kelimeler: su döngüsü, adezyon, kohezyon, basınç, oran
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Enzim Etkinliği Gözlemi
Anahtar Kelimeler: enzim, gaz, sıcaklık,
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Bundan Sonra İçme Suyumuz Denizden
Anahtar Kelimeler: hücre zarı, madde geçirgenliği, özkütle, maddenin fizik halleri, oran
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Sizi Obez Yapan Şey Ne!
Anahtar Kelimeler: besin tayini, organik bileşikler, bağlar, matematiksel modelleme
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )