SEDEN ÇELİK

 
Kaynak: Süper Kahraman Enerji!
Anahtar Kelimeler: enerji, sürtünme kuvveti, çember, üç boyutlu cisim
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Eğitsel Oyunlarla Fen
Anahtar Kelimeler: fen, oyun, tasarım
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Gelecekten Borç Almak!
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir kalkınma, yakıtlar, geri dönüşüm, alan ölçümü,
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )