İlker İlhan Esen

 
Kaynak: Pratik Şişe Açacağı Nasıl Olur?
Anahtar Kelimeler: dosya uzantıları, maddenin halleri, hal değişimi, geometrik şekiller, tinkercad
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Kargoları Ağırlıklarına Göre Nasıl Daha Çabuk Ayırırız?
Anahtar Kelimeler: doğrusal mantık, ışığın soğurulması
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )
Kaynak: Görme Duyusunun Yerine
Anahtar Kelimeler: sensörler, ışık, görme, ses
Toplam Beğenme ( 0 )     Toplam Yorum ( 0 )