STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı

 

STEM: Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı 

STEM: Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine sürdürülebilir ve araştırma odaklı bir meslekî gelişim bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Programa katılan öğretmenler sekiz ay boyunca yüzyüze çalıştaylar, çevrimiçi eğitimler, ders planı yazımları, sınıf içi uygulamalar, uygulama değerlendirmeleri ve sınavlar da dahil olmak üzere toplamda 92 saatlik bir çalışma gerçekleştirirler. Öğretmenler ile akademisyenler arasında etkin bir iletişim ve etkileşimin sürekliliği için çevrimiçi öğrenme sistemleri program içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

STEM: Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı’na katılan öğretmenler STEMBütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi kuramsal yapısına bağlı olarak eğitimlerini alırlar. Bu doğrultuda gerçekleştirilen her bir çalıştay programın bilişsel süreçleri olan bilimsel sorgulama, hesaplamalı düşünme, proje tabanlı öğrenme ve matematiksel modelleme temalarından birisine vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin program içinde geliştirip sınıf içi uygulamalarını gerçekleştirdiği ders planlarının ise STEM Çemgisi ile uyumlu olması beklenmektedir.

STEM: Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı, ilk yıl çalışmalarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 5 farklı şehirden 39 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirmiştir. 2016-2017 öğretim yılında ise program kapsamında 8 farklı şehirdeki uydu merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlere 250 öğretmen katılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin %78’i program ön koşullarını başarı ile tamamlayarak programdan mezun olmaya hak kazanmışlardır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaklaşık 1000 STEM Lider öğretmen adayı ile devam eden programın tamamlanma oranı %68 olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da yaklaşık 1000 STEM Lider öğretmen adayı ile devam etmiş olan programın tamamlanma oranı %62 olarak gerçekleşmiştir. Programa 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 350 öğretmen ile devam edilmiş ve programa katılan öğretmenlerin %63’ü mezun olmaya hak kazanmıştır.  2020-2021 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1000 STEM Lider öğretmen adayı ile devam eden programın tamamlanma oranı %54 olarak gerçekleşmiştir. Programa 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1090 öğretmen ile devam edilmiş ve programa katılan öğretmenlerin 273’ü programdan mezun olarak, STEM Lider Öğretmen unvanı almaya hak kazanmıştır. Programa 2022-2023 eğitim-öğretim yılında devam edilmektedir.  

STEM Lider Öğretmenleri tam listesi için inceleyiniz.

Bu programa devlet okullarındaki öğretmenlerimiz için sponsor olmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Haberler