Genç STEM Araştırma ve Uygulayıcıları Programı

 

Genç STEM Araştırma ve Uygulayıcıları Programı

Genç STEM Araştırma ve Uygulayıcıları Programı kapsamında lisans ya da lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere akademik ve mesleki gelişimlerine destek vermek amacıyla rehberlik yapılmaktadır. Programa dahil olan öğretmen adayları hizmet öncesi seviyeden başlayarak alan eğitimcisi akademisyenler ve deneyimli STEM Lider öğretmenleri ile birlikte çalışma fırsatı bulmaktadırlar. Programa katılan tüm katılımcıların öncelikle STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi’ni edindikleri deneyimler ile ilişkilendirmeleri beklenmektedir. Her ne kadar Ankarada İDV Bilkent Üniversitesi, İstanbulda Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi, İzmirde ise Dokuz Eylül Üniversitesinde seminer ve çalıştaylar ile programımız tanıtılmaktaysa da portal üzerinden etkinlik duyurularını takip edip program katılımcı adaylarının kendilerini yüzyüze tanıtmak konusunda insiyatif almalarını beklemekteyiz. İngilizce okuma ve yazma becerisi yüksek tüm Eğitim Fakültesi öğrencileri için açık olan programa başvurular bu şekilde kişisel iletişim ile olmaktadır. 

2016-2017 yılı içinde Genç STEM Araştırma ve Uygulayıcılar Programı’na farklı üniversitelerde öğrenim gören 12 lisans ve 6 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmiştir. Katılımcılar, Eğitim Fakültelerinin fen bilgisi, fizik, ilköğretim matematik, matematik ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları ya da yüksek lisans yapan öğrencilerdir. Katılımcılardan bir grup öğrenci, proje kapsamında toplanan verileri kullanarak dört farklı akademik çalışma içerisinde yer alırken, diğer bir grup öğrenci ise proje içeriğine yönelik eğitsel materyal ve içerik geliştirme üzerine çalışmışlar ve İlkokullar için STEM Programımızın ilk etkinlik kitabının yazarları olmuşlardır.  

2017-2018 akademik yılı için farklı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği, fen bilgisi, ve ilköğretim matematik bölümlerinde okuyan öğretmen adayları, yeni mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri ile çalışmalara başlanmıştır. Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup, yıl içerisinde takip edecekleri proje kapsamında eğitsel materyal ve içerik geliştirme, okul öncesi ve ilkokul seviyelerindeki öğrencilere STEM etkinlikleri uygulama, ve bilimsel veriler ışığında STEM uygulamalarında öğretmen gelişimini anlama üzerine çalışmalarına devam etmişlerdir.

2018-2019 akademik yılı içinde 8 öğrenci ile akademik içerikli çalışmalar ve STEM uygulamaları gözlemleri yapılmış, grup bilimsel veriler ışığında çalışmalarını öğrenci konferanslarında sunmuştur.

2019-2020 akademik yılı için üniversitemizin okul öncesi öğretmenliği ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi bölümlerinden farklı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği, fen bilgisi ve ilköğretim matematik bölümlerinde okuyan öğretmen adayları, yeni mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri ile çalışmalar yürütülmüştür. Yaklaşık 10 kişiden oluşan grupla STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. LabStar veri toplama ve analiz cihazını tanıyan grup, bu cihazın araç olarak kullanıldığı STEM ders planları oluşturmuşlardır. Oluşturulan ders planları TEGV İpek Kıraç Öğrenim Biriminde öğrencilerle uygulanmıştır. Genç STEM araştırmacıları ve uygulayıcıları programı katılımcılarına STEM eğitimine ilişkin ilgi duydukları konularda araştırma yapmalarına rehberlik edilmiş, katılımcılar yürüttükleri araştırmaların bulgularını uluslararası MEFEDUCON konferansında sunmuşlardır.

2020-2021 akademik yılında üniversitemiz ve diğer üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği ile fen bilimleri ve matematik eğitimi bölümü 4.sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile programa çevrimiçi olarak devam edilmiştir. Programa dahil olan Genç STEM araştırmacı ve uygulayıcılarımız STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi hakkında bilgilerini geliştirdikten sonra proje uygulamalarına ilişkin yürütülen araştırmalara dahil olmuşlardır. Araştırmaların bulgularını uluslararası MEFEDUCON konferansında sunmuşlardır. Katılımcılarımıza aynı zamanda iklim değişikliği temalı STEM ders planları oluşturma konusunda rehberlik edilmiştir.

2021-2022 akademik yılında üniversitemiz ve diğer üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği ile fen bilimleri ve matematik eğitimi bölümü 4.sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile programa çevrimiçi olarak devam edilmiştir. Üç katılımcı okul öncesi düzeyinde dört farklı disiplini merkeze alan sekiz STEM ders planı yazarak “Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi ve Ders Planı Örnekleri” kitabında yazar olarak yer almışlardır. Diğer katılımcılar ise öncelikle STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi hakkında bilgi edinmişler ve araştırma projeleri içerisinde yer almışlardır. Genç STEM araştırmacı ve uygulayıcılarımız araştırma bulgularını uluslararası MEFEDUCON konferansında sunmuşlardır.

BAUSTEM Merkezi “Genç STEM Araştırmacıları ve Uygulayıcıları” programına devam eden genç araştırmacılarımız, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinde çalışmalarını yüzyüze sürdürmüş ve yürüttükleri çalışmalarını dört farklı bildiri ile uluslararası MEFEDUCON konferansında sunmuştur.

Genç STEM Araştırma ve Uygulayıcıları mezun ve katılımcıları listesi için inceleyiniz

İlgili Haberler