BAUSTEM Haberler

Uğur Okulları II. Dönem erkenSTEM Çalıştayı
09 Şubat 2019 - Okunma Sayısı: 1264

BAUSTEM merkezi tarafından yürütülen "STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Bilgi ve Becerileri Projesi"nin altında yer alan programlardan biri olan "İlkokullar için STEM Müfredat Programı" kapsamında Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimi amaçlı erkenSTEM Çalıştayı 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Uğur Okulları’nda görev yapmakta olan ülke çapındaki erkenSTEM uygulayıcısı öğretmenlerin 17 il ve 38 kampüsten temsilcilerinin katılımı ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunuldu.

9 Şubat 2019  Cumartesi günü, çalıştay programı Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek’in açılış konuşması ile başladı. Ardından programın yürütücüsü olan BAUSTEM merkezi direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu'nun erkenSTEM programı ve bu çerçevede öğretmenlerden beklentileri aktardığı konuşmasını takiben Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral’ ın atölye çalışmalarına geçildi.

Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’nun editörlüğünü yaptığı yeni dönem erkenSTEM kitapları da ilk defa bu çalıştayda öğretmenlerle buluştu. Her kademe için yapılan atölyelerde hikaye kitaplarının ana karakterleri olan Portakal ve Şerbet’in hikayelerinde yeni bir karakter olarak Portakal’ın kardeşi Pancar da ön plana çıktı. Karakterler aracılığıyla bilgi temelli hayat problemlerine çözümler aranırken AR uygulamasıyla elde edilen görüntüler de öğretmenler arasında renkli anların yaşanmasına aracılık etti.

Atölyeler okul öncesi ve ilkokul için tüm kademelerde 10 Şubat 2019 Pazar günü de devam etti. Öğretmenler ikinci dönem Teknoloji merkezindeki Bilişim Dünyası teması ve Matematik merkezindeki Hayal Dünyası temasında çalışmalar gerçekleştirdiler. Bilişim Dünyası’nda her kademe için özel hazırlanmış kodlama etkinlikleri ve bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin kendi hikaye ve animasyonlarını oluşturdukları uygulamalar yer aldı. Bu tema çerçevesinde öğretmenler dördüncü sınıf kademesinde yapılan kodlamaların elektronik devrelere aktarılmasını deneyimlediler. Hayal Dünyası temasında ise öğretmenler Matematik dersinin soyut kavramlarını ürünlere nasıl dönüştürebileceklerini gördüler. Dev spirograf, 3D illüzyon ve anamorfik resimler, sitring art çalışmaları, el işi kağıtlarından ve polimer kil hamurlarından örüntüler bu temanın ürünleri arasında yerini aldı.