BAUSTEM Haberler

TÜSİADSTEM Programı EJER Konferansında!
04 Mayıs 2018 - Okunma Sayısı: 2076

2-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya - Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları (EJER) Kongresi’ne BAUSTEM merkezi direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu ve merkez araştırma görevlisi Ebru Toka “TÜSİADSTEM programına katılan öğretmenlerin ders planlarının kalitesinin teknoloji kullanımına göre değişimi” üzerine hazırladıkları bildiriyi sunmak üzere katıldılar.
Kongrenin bu yılki ana teması ‘Değişen Eğitim Paradigmaları: Yeni Yöntemler, Yönelimler ve Politikalar’ idi. Yeni eğitim paradigmalarından biri olan STEMe de ilgi büyüktü.  

BAUSTEM ekibi STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi kapsamında hazırlanan ‘ders değerlendirme rubriği’ni kullanarak programa katılan 40 öğretmenin ders planlarını değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede ders planlarındaki kazanımlara bakılarak, öğretmenin dersinde teknolojiyi kullanıp kullanmadığı ve hangi seviyede dersine nasıl entegre ettiği incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda dersine teknolojiyi entegre eden ve etmeyen öğretmenlerin ders planlarının kaliteleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.