BAUSTEM Haberler

Matematiğin Peşinde - Tanışma Toplantısı
12 Eylül 2020 - Okunma Sayısı: 968

Ülkedeki matematik açlığını giderme ve öğrencilerin problem çözme, soyut düşünme, mantıksal çıkarım yapma gibi becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projeler yapmayı kendine dert edinmiş olan bir grup matematikçi, matematik eğitimcisi ve akademisyenin bir araya gelmesiyle oluşan Matematiğin Peşinde ekibinin düzenlediği ve BAUSTEM’in destek verdiği çevrimiçi tanışma toplantısı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının amacı hali hazırda var olan topluluğun etki alanını genişleterek daha fazla insana ulaşmak idi. Tanışma toplantısı olduğu için topluluktan beklentinin ne olduğu üzerine konuşularak öğretmenlerin yaşamakta oldukları problemler kısmen taranarak olası proje fikirlerinin ön hazırlığı yapıldı.

 

İlerleyen günlerde ortaya çıkan projeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiz.

 

İlgilileri için topluluğun websitesi:

https://matematiginpesinde.com/