BAUSTEM Haberler

LabStar “Uzaktan Paylaşıyorum Matematik Seminerleri”nde
09 Ekim 2020 - Okunma Sayısı: 953

Uzaktan Paylaşıyorum Seminerleri’nin konukları LabStar ile buluştu. Çevrimiçi platformda gerçekleştirilen seminerde LabStar: Life Is Your Lab başlıklı sunum, Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Bademci tarafından 9 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

BAUSTEM merkezinde üretilen bir veri toplama ve analiz cihazı olan LabStar’ın fiziksel özelliklerinin ve sensörlerinin tanıtıldığı sunum ilişkisel analize örnek olarak gösterilecek iki çalışma aracılığıyla matematiksel analizlerin yapılmasıyla devam etti.

Fizik dersi temelinde bir çalışma olan yay sarkacının sinüzoidal denklem ile ifade edilmesi ve Kimya dersi temelinde egzotermik bir reaksiyon aracılığıyla basıncı etkileyen değişkenlerin incelendiği deneylerde bilimsel çalışmaların bağımlı ve bağımsız değişkenleri ile fonksiyon yazımı arasında kurulan ilişki üzerinde duruldu.

Matematiksel kavramların öğretiminde Fen Bilimleri’nden yararlanmanın önemi ve değeri vurgulanarak LabStar ile yapılabilecek diğer çalışmalar hakkında önerilerde bulunuldu.