BAUSTEM Haberler

Kanadalı Öğretmenlerle İngilizce Çalıştaylar
17 Eylül 2018 - Okunma Sayısı: 1266

BAUSTEM merkezinin ev sahipliği yapmış olduğu “STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Bilgi ve Becerileri Projesi”nin uluslararası ayağı için planlanan çalışmaların ilk aşaması olan ingilizce çalıştay çekimleri, 17 Eylül 2018 haftası Kanada’dan gelen Fulford Akademi (Fulford Academy)  öğretmenleri ve yöneticileri ile birlikte BAUSTEM merkezi direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu'nun liderliğinde yapılan çalıştaylarla tamamlanmıştır. 3 gün boyunca süren çalıştay çekimlerinin çıktıları projenin uluslararası arenaya taşınması için büyük önem taşımaktadır.

Dr. Çorlu'nun açılış konuşmasının ardından çalıştaylara geçildi. İlk çalıştayda proje tabanlı öğrenme ve disiplinler arasılık üzerine çalışan Fulford Akademi öğretmenleri ikinci gün bilimsel sorgulamayı kullanarak kendi deneylerini tasarladıkları çalıştayı yaptılar. İkinci gün çalıştayının ardından Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz fakülte bünyesinde yürütülen çalışmalardan biri olan CodeCamp’te yapılan projeler hakkında öğretmenlere bilgi verdi. Çalıştayların son günü olan üçüncü günde, hesaplamalı düşünme ve matematiksel modelleme üzerine iki çalıştaya katılarak üç gün içinde toplam dört çalıştay tamamlamış oldular. Üçüncü gün çalıştayların ardından Dr. Çorlu'nun dönem içinde her ayın ilk çarşambası yapmış olduğu "STEM Öğretmenleri Radyo Programı"nın özel bölümü olarak Fulford Akademi öğretmenleri ile birlikte “STEM ve Kültürel Olarak Farklı Öğrencilerle Öğretim” konulu radyo programı gerçekleştirildi. Eğitimlerin İstanbul ayağı tamamlandıktan sonra İzmir ayağına geçildi. İzmir’de Matematik Köyü’ne giden öğretmenlerimiz Prof. Dr. Ali Nesin’den “Olasılık ve Teorik Matematik” üzerine olan derse katıldılar.