BAUSTEM Haberler

Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği
21 Nisan 2019 - Okunma Sayısı: 1080

Eğitimde Kalite ve İş Birliği Platformu (EKİP) tarafından düzenlenen “Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği” adlı EKİP eğitim sempozyumu 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. EKİP Yönetim Kurulu Başkanı Serap Artun Benibol’un daveti üzerine BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’da sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Çorlu yaptığı konuşmada belirli konularda öngörülerinden bahsetti. Konuşmasına gelecekte nasıl bir eğitim felsefesi olacağı üzerine öngörülerinden başlayan Dr. Çorlu, bütünleşiklik, bağlantısallık yani okulla dış dünya arasındaki bağlantıların güçleneceği, dış dünyadaki farklı topluluklar arasındaki bağların da güçleneceği ve aynı doğadaki gibi birbirimize ihtiyacımız olduğunun daha fazla farkında olacağımız bir çağa doğru gittiğimizi söyledi. Kullanılan yöntemlerden hesaplamalı bilimlerin daha önem kazanacağını, teorik ya da uygulamalı bilimler kadar bilgisayar üzerinden simülasyonlarla yapılan araştırmaların artacağını söyleyerek Boğaziçi Üniversitesi Polimer Merkezi’ndeki çalışmaları örnek gösterdi. Şirketler, STK’lar gibi birçok aktörün eğitimle ilgilenmeye başladığını gelecekte daha da artacağını belirtti. Bu aktörlerin de kendi müfredatlarını hazırlamaya, kendi öğretmenlerini yetiştirmeye başladıklarına değinen Dr. Çorlu, şu anda sınıfın içerisine yönelik bir öneri ile gelinmediğini daha çok sistemsel değişiklikler üzerinde durulduğunu belki ileride bu durumun değişebileceğini söyledi. Öğretim ile ilgili öngörüsü ise “learning by making” felsefesinin yaygınlaşmasını sürdüreceğini ve müfredatta alternatiflerin çoğalacağı yönündeydi. Şu an yaygın olan butik, bireysel okulların ayakta kalamayacağını, okullarda zincirleşmeye yönelik bir eğilim gözlemlediğini belirten Çorlu, belli bir felsefeye dayanan, belirli bir şekilde bir merkezden yönetilen okulların artacağını bu yüzden öğretmenlerin esnekliklerinin azalacağını söyledi. Sınıf dışı etkinliklerin öneminin giderek arttığını bu yüzden öğretmenin önemini kaybetmesini istemiyorsak sınıf dışındaki gibi öğretmenlik yapabilmemiz gerektiğini ya da sınıf içini sınıf dışına taşımamızın doğru bir strateji olacağını söyledi. Çünkü FLL, FRC gibi yarışmaların sınıfı önemsiz hale getirdiğini bunun sebebinin de sınıf içinde bu tarz şeylerin yapılamamasından dolayı olduğunu belirtti. Öğretmen eğitiminde inteach, öğretmen ağı (ERG), öğretmen akademileri, milli eğitim bakanlığı, üniversiteler gibi aktörlerin dışında da öğretmen eğitimi yapan yerlerin artacağını söyledi. Son olarak, öğretmen eğitimini nasıl olmalı, müfredatları nasıl geliştiriyoruz, AR tarzı etkinlikleri nasıl yapıyoruz ve STEM eğitimi gibi konulardan kısaca bahsederek konuşmasını sonlandırdı.