BAUSTEM Haberler

ETZ'19
02 Mart 2019 - Okunma Sayısı: 987

BAUSTEM merkezi bu sene altıncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ)’ne panel çalışması ile katıldı. 

BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Okul topluma nasıl liderlik eder?” başlıklı panelin konukları Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Doç. Yasemin Allsop ve İzmir Anafartalar İlköğretim Okulu Müdürü Samet Başkonuş oldu.

Sencer Çorlu Hocamızın panelistlere yönelttiği ana tartışma soruları şu şekildeydi:

1) Geleneksel olarak baktığımızda okula düşen belli başlı görevler nelerdir? Okulun bir organizasyon olarak amacı nedir? (Çok kısa birer cümleyle tüm panalistlere) 

2) Okulun üstlendiği görevler 21.yy'da nasıl değişiyor? (Tüm panelistlere sırayla)

3) İngiltere özelinde okulun görevlerindeki değişime kim ön ayak oluyor? Merkezi otorite mi, öğretmenler mi, yöneticiler mi? (Yasemin Allsop)

4) Türkiye'de okullar ne ölçüde bağımsız kararlar alabiliyorlar?  ( Nevzat Kulaberoğlu)

5) Topluma liderlik yapan projeler geliştiren bir öğretmen ve idareci olarak, okulun Türk toplumunu daha demokratik ve özgürleştirecek etkisini nasıl artırabiliriz? (Samet Başkonuş ve Nevzat Kulaberoğlu)

6) Toplumsal etkileri olan projeler İngiltere'de okullar tarafından geliştirilebiliyor mu? Nasıl ölçekleniyor ya da genele yayılabiliyor mu? (Yasemin Allsop)

7) (Sıradan!) bir öğretmen olarak sınıf içerisindeki uygulamalarımızı topluma etki edecek hale nasıl getirebiliriz? Son cümleleriniz (Çok kısa birer cümleyle tüm panelistlere)

8) Katılımcı soruları...

 

Panelin Türkçe ve İngilizce özetleri ise şu şekilde kaydedildi:

Başlık: Toplum, okul ve öğretmen ilişkisi üzerine Türkiye - Birleşik Krallık karşılaştırması 

Özet: Bu panelde toplum-okul-öğretmen ilişkisini iki uzman panelistin görüşleri ışığında katılımcılarla birlikte etkileşimli bir şekilde değerlendireceğiz. İngiltere'de hem etkili bir öğretmen hem de geniş toplumsal etkileri olan çalışmalarıyla tanınan bir öğretim görevlisi ve Türkiye'de eğitimin her kademesinde görev yapmış duayen bir öğretmen ve okul yöneticisiyle beraber okul ve öğretmenlerin topluma liderlik potansiyelini tartışacağız. Acaba, bu liderlik potansiyeli her iki ülkede ne ölçüde gerçekleşebilmektedir ve gerçekleşmesinin önündeki ortak engeller nelerdir? Her iki panelistin de diğer ülkenin pratiklerini takip ediyor olmasının ayrık iki değerlendirmeden ziyade ülkelere özgü farklı dinamikleri yadsımayan bütüncül bir karşılaştırmaya imkan tanıyacağı öngörülmektedir. 

 

İngilizce:

Title: School and teachers as agents of change in the society: A comparative panel on Turkey and the United Kingdom.

Abstract: In this panel, we will be discussing the changing roles of the school and teachers in the 21st century societies, particularly with a reference to Turkey and the United Kingdom. The moderator and the two distinguished panelists, who display a strong leadership in their own countries, are also familiar and knowledgeable on the dynamics of education in the other country. Because of that, panelists not only walk the talk but also do so with a unique perspective with regards to schooling and teaching in both countries.