BAUSTEM Haberler

erkenSTEM Atlanta'da sunuldu
15 Mart 2018 - Okunma Sayısı: 1273


Amerika’nın Atlanta şehrinde, 15-18 Mart, 2018 tarihlerinde 66.sı düzenlenen National Science Teachers Association National Conference’da erkenSTEM ve STEM Junior Program içerikleri kavramsal çerçeveleri ile birlikte sunuldu. Çok sayıda öğretmen ve akademisyenin bulunduğu paylaşım ortamında, sunumun ardından soru cevap kısmı ile tartışma bölümü gerçekleştirildi. Dr. Canan Mesutoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda katılımcılar özellikle programın kavramsal temeli, her tema için uygulanan sekiz haftalık süreç, programdaki zümre başkanları ve program sorumluları noktalarında sorularını yönelttiler.
Her yıl Amerika’nın farklı şehirlerinde düzenlenen kongrede, sözlü sunum, poster sunumu ve atölyeler gibi farklı oturum içeriklerinde çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı. Sunumlar öğretmenler, akademisyenler, eğitim koordinatörleri ve okul yöneticileri tarafından gerçekleştirildi. Kongre sunum ve atölyelerinde öne çıkan konu başlıkları STEM eğitimi, okuryazarlık ve fen eğitimi, üniversite-okul işbirlikleri, teknoloji okuryazarlığı ve kodlama olarak sıralanabilir. Fen eğitiminde yenilik ve üstün başarı vizyonuna sahip Amerika Ulusal Fen Öğretmenleri Birliği, düzenledikleri konferanslar haricinde, fen eğitimcilerine sürekli olarak yayınladıkları kitap ve dergiler ve çeşitli mesleki gelişim olanakları ile katkı sunmaktadır. 2013 yılında yayınladıkları Gelecek Nesil Fen Standartları (Next Generation Science Standards) ile fen bilimleri ve mühendislik pratikleri, merkeze konan ekosistemler, enerji gibi ana fikirler ile neden-sonuç, yapı ve fonksiyon gibi ana kavramlar üzerinden kazanımlara üç boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır.