BAUSTEM Haberler

Direktörümüzün Yurdagul Uygun ile yaptığı röportajı bugün Sözcü Gazetesinde okuyabilirsiniz
07 Aralık 2018 - Okunma Sayısı: 1182

Sencer Corlu Hocamızın Yurdagül Uygun'un sorularına verdiği cevaplardan bazı satır başları şu şekilde oluştu:

 

STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), öğretmenlere yaparak-yaşayarak öğrenmeyi hatırlattı; Köy Enstitülerini hatırlattı; öğretmenliğin masa başında öğrencilerin test sorularını çözmekten ibaret olmadığını hatırlattı.

"STEM, meslekî olarak özümüze dönüştür; fen ve matematiğin hayatla bağlantılı olduğu ölçüde bütünleşik olduğunu farketmektir; aynı zamanda mühendislik ve teknolojinin de fen ve matematik kadar saygıdeğer disiplinler olduğunu tecrübe edebilmektir. En önemlisi ise fen bilimleri ve matematik ile uğraşmanın her öğrenci için ve ancak zorlayıcı olduğu ölçüde zevkli olduğunun farkına varabilmektir. STEM, öğretmen ve öğrencilerimize üreterek öğrenmenin dersleri eğlenceli hale getirmek için yeterli olduğunu gösterdi."

"Gerçekten de Amerika’daki politik söylemlerin yaygınlığına nispeten STEM Türkiye’de en başından beri pedagojik bir yaklaşım olarak yorumlanabildi. Ülkemizde en önce, en çok ve belki de sadece öğretmenler tarafından benimsendi. Bu yüzden biz akademisyenlere STEM’in Türkiye’ye özgü kuramsal çerçevelerini geliştirebilme imkanı sağladı."

Eğitim dünyası içerisinde yer bulan ama aslında öğretmenlikle ilgisi sınırlı olan bazı fırsatçıların ya da hayat boyu muhaliflerin popülist yorumları STEM için tehlike arz edebilir. Bir başka tehlike ise, merkezî politika yapıcının STEM’i yaygınlaştırma çabasının zorunluluk olarak algılanması. Halbuki STEM en başından itibaren, aşağıdan yukarıya doğru bir hareket olarak büyüdü. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi gibi kendi içimizdeki iyi örnekleri öne çıkararak birbirimizi motive ettik, birbirimizden öğrendik ve beraber geliştik. Öğretmenlerimiz kendi öğrencileri için kendi derslerini tasarladılar. Zaten öğrencisinin üreterek öğrenmesini savunan bir eğitimcinin kendisinin üretmemesi düşünülemezdi.

"Üniversitemizde yer alan BAUSTEM merkezimiz, öğretmenlerimize birbirlerinin uzmanlıklarından faydalanabilecekleri bir mesleki öğrenme topluluğu içerisinde yer alabilme imkanı veriyor. En başından beri işin içinde ve öğretmenlerin yanında yer alan bir öğretmen eğitimcisi olarak tüm öğretmenlerimizi beraber üretmeye ve paylaşmaya davet ediyorum. Bu şekilde Köy Enstitüleri ile kaçırdığımız dünyaya model ihraç etme fırsatını STEM’i öğrenme merkezli bir anlayış olarak yorumlayarak yakalayabiliriz. "

Haberin tam metnini Basında Biz bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Sozcu