BAUSTEM Haberler

BİLMAT'19
27 Eylül 2019 - Okunma Sayısı: 1216

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik (BİLMAT) Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma farklı kademelerde eğitim veren matematik eğitimcileri ve araştırmacılar katıldı.

Bu yılki teması Matematik 4.0 olan sempozyumda yeni eğitim paradigmalarından biri olan STEM yaklaşımına, bu yaklaşımın sınıf içi uygulamalarına ve BAUSTEM bünyesinde geliştirilen veri toplama aracı LabStar’a ilgi büyüktü.

BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, Akademik Araştırmalar Sorumlusu Dr. Defne Yabaş, Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral, LabStar Kurucusu ve Geliştirme Ekibi Lideri Kağan İnan, Robert Koleji Matematik Öğretmeni Tonguç Özdaş, SEV Amerikan Koleji Matematik Öğretmeni Uğur Mert ve erkenSTEM Program Sorumlusu Hayriye Sinem Boyacı “LabStar ve Diğer Yeni Nesil Matematiksel Modelleme Araçları ile STEM” isimli çalıştayı düzenlediler.

 

Çalıştay, BAUSTEM Merkezi Direktörü Dr. Çorlu’nun STEM yaklaşımı ve BAUSTEM’in bu doğrultuda neler yaptığını içeren bilgilendirici sunumu ile başladı. Sempozyum boyunca da büyük ilgi gören ve birçok soruyu beraberinde getiren STEM yaklaşımı ile ilgili bu sunum, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

 

Açılış konuşmasının ardından Uğur Okulları Bölüm Başkanı Senem Süral ve LabStar Kurucusu ve Geliştirme Ekibi Lideri Kağan İnan’ın LabStarı merkeze alan uygulamalarına geçildi. Bu bölümde farklı kademelerde eğitim veren birçok öğretmen, araştırmacı ve matematik eğitimcisi, LabStar ile o anda topladıkları verilerle basit harmonik hareketi gözlemleyerek yorumlama imkanı buldular.  

LabStar uygulamalarının ardından Tonguç Özdaş ve Uğur Mert gündelik yaşamda kullandığımız teknolojilerin matematiksel modelleme etkinlikleri için nasıl kullanılabileceği ile ilgili örnek etkinlikler sundular. Günlük yaşam ile ilişkilendirilen problemlerin öğrencilerin katılımını artırarak daha etkili olduğundan bahseden Özdaş ve Mert, karmaşık bir günlük yaşam problemine çözüm aramanın öğrencilerin merak ve heyecan duygularını harekete geçirdiğini vurguladılar. Sunumun son kısmında, katılımcılar fotoğraf makinesinin gördüğü alan ve yükseklik arasındaki ilişkinin modellenmesini deneyimlediler.

Çalıştay, Hayriye Sinem Boyacı’nın erkenSTEM hikaye ve etkinlik kitaplarındaki uygulamaları, bu uygulamalarla ilgili öğretmenlerin görüşlerinin alındığı çalışmanın ön bulgularını ve hikaye kitaplarındaki artırılmış gerçeklik uygulamasını içeren sunumuyla son buldu.