BAUSTEM Haberler

BAUSTEM YEK'te
31 Mart 2018 - Okunma Sayısı: 1681

BAUSTEM merkezi Konya/Gençlik Eğitim Kurumları tarafından organize edilen Yenilikçi Eğitim Kongresi’ne konuşma ve bir atölye çalışması ile katıldı. YEK, 31 Mart 2018 Cumartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.  BAUSTEM merkezi direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu “21. yy’da Öğretmenlik Mesleği: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi ve Öğretmen Mesleki Gelişimine Etkileri” adlı konuşmasını yaptı. Dr. Çorlu konuşmasında, yaparak ve yaşayarak öğrenme felsefesinin 21. yy şartlarında üreterek öğrenmeye dönüşümü ve öğrencilerin 21. yy becerilerinde artan yetkinliği ile birlikte öğretmenlerin öğrenme kültürü üzerindeki etkilerine değindi.

Gerçekleştirilen STEM çalıştayında merkez disiplin fen bilimleri idi. Fen bilimleri kazanımlarının yanı sıra teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin kazanımlarına da yer verilen çalıştayda öğretmenler kendilerine verilen farklı meslek ve sorumlulukları benimseyerek gruplar halinde çalıştılar. Kendilerine verilen bilgi temelli hayat problemi (BTHP) üzerine bilgi edinip, problemin çözümüne yönelik fikirler geliştirip, geliştirilen fikirler arasında en etkili olanı seçtiler. Sonrasında seçtikleri fikir için Arduino, DataLogger, TI-84 hesap makinesi ve çeşitli sensörler gibi farklı teknolojilerin yardımı ile veri toplayıp, toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarını gerçekleştirdiler.