BAUSTEM Haberler

ATEE-Avrupa Öğretmen Eğitimi Kış Konferansı Hollanda'nın Utrech şehrinde gerçekleştirildi.
15 Şubat 2018 - Okunma Sayısı: 1286

14-16 Şubat 2018 tarihlerinde Hollanda’nın Utrecht şehrinde düzenlenen Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği’nin (ATEE) Kış Konferansı’na Yrd. Doç. Dr. Zerrin Doğança Küçük, BAUSTEM’de yürütülen üç araştırmayı sunmak üzere katıldı. 

Konferansın genel teması, derneğin de ismiyle örtüşecek şekilde öğretmen eğitimi idi. Konferans boyunca, ana konuşmacılar öğretmen eğitimi ana teması bağlı kalarak mülteci eğitimi, öğretmen eğitiminde teknoloji ve öğretmen mesleki gelişimi üzerine konuşurken; paralel oturumlarda daha çok hizmet-öncesi öğretmen eğitimi üzerine bildiriler sunuldu. Bu yüzden, BAUSTEM’de yürütülen çalışmaların hem hizmet-içi öğretmenlerle gerçekleştirilmesi hem de katılımcı öğretmen sayısının sunulan diğer bildirilerdeki oranla daha fazla olması, sunulan çalışmaları dikkat çekici kıldı.

Konferansta sunulan bildiriler,

    - Başak Helvacı (BAUSTEM), Tayfun Kamit (BUZEB), Doç. Dr. M. Sencer Çorlu (BAUSTEM) ve Doç. Dr. Tufan Adıgüzel’ın  (BAU EBF) yaptığı “STEM Ethics: Academic Integrity & Ethical Concerns of Teachers”  çalışması, STEM ders planı hazırlayan öğretmenlerin kaynak gösterme eğilimleri,

    - Dr. Canan Mesutoğlu (BAUSTEM) ve Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’nun (BAUSTEM) “earlySTEM Teachers’ Classroom Practices & Views regarding the earlySTEM Program” başlıklı çalışması erkenSTEM programını uygulayan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin sınıf pratikleri ve program hakkındaki görüşleri,

    - Yrd. Doç. Dr. Zerrin Doğança Küçük, Zeynep Ersoy (BAU EBF y.lisans öğrencisi & BAUSTEM genç araştımacısı), Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’nun (BAUSTEM) “STEM Teaching Efficacy Beliefs of Preschool and Classroom Teachers in an earlySTEM Program” adlı çalışması, erkenSTEM programını uygulayan öğretmenlerin STEM öğretimindeki öz-yeterlilikleri hakkındaydı.