STEM Merkezlerini Destekleme Programı

 

STEM Merkezlerini Destekleme Programı

STEM Merkezlerini Destekleme Programı ile hem okul yöneticilerinden hem de girişimcilerden gelen yoğun bilgi edinme  taleplerine cevap verilmektedir: STEM merkezleri, okul içerisinde yer alan ve bir laboratuvar şeklinde tasarlanmış öğrencilere yönelik özel çalışma alanları olabileceği gibi öğrencilerin okul sonrası zamanlarını müfredat ötesinde bilgi ve beceriler edinmek amacıyla değerlendirebilecekleri mekanlar olarak da tasarlanabilmektedir.

Bu program sadece materyal ve deneyimler konusunda know-how paylaşımı ile sınırlı değildir. Kurulacak merkezdeki eğitimcilerin seçimi, eğitilmesi ve süreç boyunca desteklenmesi, katılımcı öğrencilerin seçiminde değerlendirme süreçleri, merkezin fiziksel düzeninin tasarlanması, kullanılabilecek eğitsel malzeme tavsiyeleri ve uygulanan programların akademik olarak değerlendirilmesini de içeren kapsamlı bir rehberlik ve danışmanlık hizmeti program kapsamında sağlanan destekler arasında yer almaktadır.

STEM Merkezi Destek Programı kapsamında birlikte çalıştığımız okulların STEM Merkezlerinin kurulmasının yanında 2018 yılında STEM Vadisi Fethiyenin, 2016 yılında ise Hatay ili Payas ilçesi belediyesi tarafından finanse edilen PayasSTEM Merkezi’nin kurulumuna destek verilmiştir. Önümüzdeki süreçte dünyanın farklı ülkelerinde yer alan BAU kampüslerinde BAUSTEM modelinin replikasyonu planlanmaktadır.