Kaynaklar

Aydınlatma
iletkenlik, yalıtkanlık, paralel ve seri bağlama
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
378 0        
TÜSİAD STEM
Çöp Kutusu
Prizmaların hacimleri
Ders: Matematik       Seviye: 6. Sınıf
410 0        
TÜSİAD STEM
Geometrik Cisimler
Dİkdörtgenler prizması, hacim
Ders: Matematik       Seviye: 6. Sınıf
282 0        
TÜSİAD STEM
Baobab Ağacı
çokgenlerde çevre uzunluğu, uzunluk birimleri, insan ve çevre
Ders: Matematik       Seviye: 5. Sınıf
273 0        
TÜSİAD STEM
Elektriğin iletimi
elektrik iletimi, iletken ve yalıtkan maddeler, direnç, elektrik devreleri
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
173 0        
TÜSİAD STEM
Güneşlik
çokgenlerde çevre ve alan hesaplama, ışığın yayılması, tam gölge
Ders: Matematik       Seviye: 5. Sınıf
252 0        
TÜSİAD STEM
Hassas Terazi
kuvvet ve hareket, bileşke kuvvet, kuvvetin özellikleri, oran
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
166 0        
TÜSİAD STEM
Isı Yalıtımı
madde ve ısı, ısı yalıtımı, ısı iletkenliği, izolasyon
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
154 0        
TÜSİAD STEM
Işık Kirliliği
ışığın yayılması, ışık kirliliği
Ders: Fen       Seviye: 5. Sınıf
218 0        
TÜSİAD STEM
Işıklandırma
elektrik iletimi, iletken ve yalıtkan maddeler
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
114 0        
TÜSİAD STEM
Kızak
kuvvetin ölçülmesi, sürtünme kuvveti
Ders: Fen       Seviye: 5. Sınıf
170 0        
TÜSİAD STEM
Köprü Yapımı
kuvvet ve hareket, bileşke kuvvet, dengelenmiş kuvvet
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
189 0        
TÜSİAD STEM
Kübist Mimari
geometrik cisimler, hacim ölçme, prizmaların hacmi
Ders: Matematik       Seviye: 6. Sınıf
179 0        
TÜSİAD STEM
Parfüm
sayılar ve işlemler, yüzdeler, yüzdelik ifadeler
Ders: Matematik       Seviye: 5. Sınıf
226 0        
TÜSİAD STEM
Sesin Maddeyle Etkileşimi
sesin yayılması, ses yalıtımı, prizmalar, alan hesaplama
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
118 0        
TÜSİAD STEM
Toplu Konut Planı
oran, alan ölçme, hacim ölçme, alan ve hacim ölçme birimleri
Ders: Matematik       Seviye: 6. Sınıf
217 0        
TÜSİAD STEM
Yalıtım
ısı yalıtımı, veri analizi, alan ölçme
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
120 0        
TÜSİAD STEM
Yaşamımızdaki Elektrik
elektriğin iletimi, iletken ve yalıtkan maddeler, elektriksel direnç, uzunluk ölçme birimleri
Ders: Fen       Seviye: 6. Sınıf
109 0        
TÜSİAD STEM
Yavaşlatan Zemin
kuvvet ve hareket, sürtünme kuvveti, kuvvetin ölçülmesi, veri işleme
Ders: Fen       Seviye: 5. Sınıf
158 0        
TÜSİAD STEM
Conic Sections
conic sections, expressing geometric properties with equations
Ders: Matematik       Seviye: 12. Sınıf
90 0        
BAUSTEM
Dog Know Calculus
representing data, scatter plot, relations between variables
Ders: Matematik       Seviye: 9. Sınıf
132 0        
BAUSTEM
Exponential Functions
exponential functions, graphs
Ders: Matematik       Seviye: 11. Sınıf
75 0        
BAUSTEM
Factorizing Polynomial
polynomials, factorization, graphing polynomials
Ders: Matematik       Seviye: 10. Sınıf
97 0        
BAUSTEM
Giapetto's Woodcarving Problem
graphing linear inequalities, linear inequalities,
Ders: Matematik       Seviye: 9. Sınıf
119 0        
BAUSTEM
Poisson Distribution
poisson distribution, period, frequency, standard dev., probability
Ders: Matematik       Seviye: 10. Sınıf
77 0        
BAUSTEM
Quadratic Equations
quadratic equations
Ders: Matematik       Seviye: 10. Sınıf
73 0        
BAUSTEM
Riemann Sums
riemann sums, integral,
Ders: Matematik       Seviye: 12. Sınıf
63 0        
BAUSTEM
Statistics
statistics, data distribution, mean, median, interquartile range, standard dev.
Ders: Matematik       Seviye: 11. Sınıf
67 0        
BAUSTEM
Power of Congruent Triangles
triangles, spatial reasoning, congruency
Ders: Matematik       Seviye: 9. Sınıf
97 0        
BAUSTEM
Sound
sound wave, speed of sound, wavelength, frequency, sinus wave
Ders: Fen       Seviye: 7. Sınıf
101 0        
BAUSTEM
Archimedes' Principle: Buoyancy Force
archimedes principle, buoyancy force, volume, proportional relationship
Ders: Fen       Seviye: 8. Sınıf
97 0        
BAUSTEM
Exploring a Mysterious Number: The Golden Ratio
ratio, golden ratio, non-arithmetic sequence, algebraic reasoning, patterns
Ders: Matematik       Seviye: 8. Sınıf
79 0        
BAUSTEM
The Concept of Sample Space in Probability
sample space, probability, genes, chromosomes
Ders: Matematik       Seviye: 10. Sınıf
76 0        
BAUSTEM
Ohm Kanunu
elektrik devreleri, akım, direnç, potansiyel fark
Ders: Fizik       Seviye: 10. Sınıf
93 0        
BAUSTEM
Nükleik Asitler (DNA ve RNA)
nükleik asitler, DNA, RNA
Ders: Biyoloji       Seviye: 9. Sınıf
121 0        
BAUSTEM
Gaz Kanunları
gaz yasaları, kinetik teori, basınç, hacim, sıcaklık
Ders: Kimya       Seviye: 9. Sınıf
91 0        
BAUSTEM
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
yenilenebilir enerji kaynakları, matematiksel modelleme, enerji korunumu, enerji aktarımı
Ders: Fizik       Seviye: 9. Sınıf
118 0        
BAUSTEM