İlkokullar için STEM Müfredat Programı

İlkokullar için STEM Müfredat Programı

Anahtar Kelimeler: erkenSTEM, STEMJunior

Yazarlar: BAUSTEM

21. yüzyılda üzerinde çalışılan problemler, tek bir doğru çözüme değil, farklı çözümlerin ortaya konmasına vurgu yapmaktadır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren, yakın çevrelerini birer mühendis veya temel bilimci gibi merak edip keşfetme isteği içindedirler. STEM: Bütünleşik Öğretmenlik yaklaşımı çocukların bu isteklerini destekleyerek onların öğretmenleri ile birlikte bilgi edinmelerine, fikir üretmelerine ve ürün geliştirmelerine; kendi ilgi alanlarıdna bilimden zevk almalarına olanak sağlamaktadır. 

İlkokullar için STEM programı kapsamında sınıflarda uygulanan dört farklı tema bulunmaktadır; 

 

• Yeşil Dünyamız, 

• Makineler Dünyası, 

• Bilişim Dünyası, ve 

• Hayal Dünyası. 

Her tema farklı bir STEM disiplinini ve farklı bir Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP)’ ni merkeze almaktadır. Sırayla merkeze alınan disiplinler fen bilimleri, mühendislik, teknoloji, ve matematik olarak sıralanmaktadır. Okul öncesinden ilkokul 4. Sınıfa kadar her seviyede aynı BTHP, sınıf seviyesine göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ekip halinde çalışan öğrenciler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. Programda bir tema için sekiz hafta ayrılmış olup, her akademik dönemde iki tema üzerine çalışılmaktadır. 2017 akademik yılında ilkokullar için STEM programını uygulayacak öğretmenler için Ağustos ve Eylül aylarında tema içerik ve uygulamaları ile program kavramsal çerçevesine yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler arasında BAUSTEM eğitmenleri tarafından sağlanan yüzyüze çalıştaylar ve online webinar uygulamaları ile öğretmenlerin kendi kampüslerinde meslektaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri sunum ve etkinlik uygulamaları bulunmaktadır.

Programı uygulayan öğretmen ve öğrencilere dört farklı kaynak sunulmaktadır;

• program kitapları, 

• etkinlik kitapları, 

• hikaye kitapları, ve 

• web sitesi.

Web sitesine aysenil.tstem.com  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

İlgili Haberler