Hakkımızda

BAUSTEM, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesi içinde 2016 yılında öğretmen eğitimi üzerine çalışan bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak kurulmuştur. BAUSTEM, Avrupa Birliği Marie Curie Kariyer Entegrasyonu Programı için 2012’de yazılan ancak seneler içerisinde birden çok farklı kurum tarafından desteklenen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Bilgi ve Becerileri Projesine ev sahipliği yapmaktadır.

BAUSTEM'in birincil amacı STEM ya da akademik çevrelerde yaygınlaşan şekliyle Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi ile ilgili öğretmen eğitimi ve öğretim programlarının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda BAUSTEM bünyesinde yapılandırılmış bir müfredata sahip fen bilimleri, matematik ve bilişim dersleriyle ilintili disiplinlere özgü bilgi ve becerilerin, 21. yy’ın bilgi temelli hayatıyla uyumlu disiplinler arası bağlamlarda, içerik ve yöntemler ile öğretilmesine yönelik öğretmen eğitimi programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.