BAUSTEM Duyurular

Mart - Haziran STEM DERS PLANI YARIŞMASI
28 Nisan 2018 - Okunma Sayısı: 1082

STEM Ders Planı Yarışması afişini indirmek için tıklayınız.

Yarışmanın Amacı:

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGAM – BAUSTEM) bünyesinde yürütülen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi'nin amacı fen ve matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak, tüm öğretmenlerimizin kullanımına açık olan ve yenilikçi yöntemleri vurgulayan kaynaklardan oluşan INTEACH portalında (http://inteach.org) yer alacak en seçkin ders planlarını belirlemek amacı ile STEM Ders Planı Yarışmasının ikincisi düzenlenmektedir. 

Uzman bir ekip tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında seçilecek ders planları, öğretmen ve okul isimleri ile birlikte İnternet üzerinde açık şekilde paylaşılacaktır. Yenilikçi yönü yüksek ders planları üreten öğretmenlerimize çeşitli ödüller takdim edilecektir. En seçkin ders planları ise STEM Kuram ve Uygulamaları kitap serisinde yayımlanabilecektir. 

Öğretmen Ödülleri:

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına (doktora dahil) kabul alan bir öğretmenimize tam burs

         


5 öğretmenimize TI 84 Hesap Makinesi + TI Eğitimi (27-28 Ağustos 2018/İstanbul)1 öğretmenimize Renkodan Van de Graaff Jeneratörü,     

                      

                        

5 öğretmenimize K’nex Building Seti,

       


• 10 öğretmenimize  Global Health dergisi yıllık çevirimiçi üyeliği, 

               


10 öğretmenimize Robotistandan 50 ₺'lik hediye çeki,


          


20 öğretmenimize ise STEM & Maker dergisi yıllık çevrimiçi üyeliği takdim edilecektir. 

                


  • Ön değerlendirmeyi geçen tüm ders planlarına INTEACH portalında yer verilecektir. 
  • Okulundan ön değerlendirmeyi geçen en çok ders planı gönderilen okul yöneticisine teşekkür plaketi verilecektir.


Katılım Şartları:

1. Ortaokul seviyesinde fen bilimleri ya da matematik; lise seviyesinde biyoloji, fizik, kimya ya da matematik derslerine giren tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler yarışmaya bireysel olarak katılabilirler. 

2. Ders planlarının STEM Ders Planı Şablonu’na uygun olarak geliştirilmesi istenmektedir. 

3. STEM ders planlarının öğretmenler tarafından yarışmaya gönderilmeden önce kendi okullarında uygulanmış olması gerekmektedir. Uygulama sonrası ise ders planları, Öğretmen Özdeğerlendirme Formu ile beraber gönderilmelidir. 

4. Öğretmenler, yarışmaya gönderdikleri tüm ders planlarının INTEACH portalında topluma açık bir şekilde yayınlanmasını kabul ve ders planlarının içeriklerinde sadece adil kullanım kurallarına uygun olacak şekilde kaynak göstererek alıntı yaptıklarını, intihal durumunda sorumlu olacaklarını bildiklerini beyan ederler.


Değerlendirme:

STEM Ders Planı Şablonunu takip eden, Öğretmen Öz Değerlendirme Formu ile birlikte gönderilmiş; akıcı bir Türkçe ile yazılmış; .docx formatında, dosya boyutu 5MB’ı geçmeyen, düzenli bir mizanpaj içinde hazırlanmış tüm ders planları ön inceleme sürecinden sonra aşağıdaki dört ana kriter bağlamında değerlendirilecek ve sonuçlar http://inteach.org sayfasından ilan edilecektir.

Ders Planları STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinin ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu ilkeler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Eşitlik: Her öğrencinin hazır bulunuşluğuna hitap edebilme;

Disiplinlerarasılık: Ana disipline ait bilgi ve becerileri ihmal etmeden disiplinlerarası uygulamalar içerebilme;

Alanda Derinlik: Merkezdeki branşa ait bilgi ve becerileri desteklerken aynı zamanda müfredatın da ötesinde derinlikte ve özgünlükte olabilme;

İlgililik: 21.yy hayatına dair bağlamlarda öğrenci ve öğretmenlerin deneyimleri ile ilişkili olabilme.


Önemli Tarihler: 

Ders planlarının 27 Mayıs 2018 tarihine kadar itk@tstem.com adresine ve mutlaka “2018Mart-Haziran" konu başlığı ile e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. 


Önemli Dokümanlar: 

(İndirmek için tıklayınız.)

1. STEM Ders Planı Şablonu

2. STEM Ders Planı Şablonu Notlu Belgesi

3. Öğretmen Öz Değerlendirme Formu  • 2016 yılında düzenlenmiş olan ilk STEM Ders Planı Yarışmasında RENKO Özel Ödülü olan Van de Graaff Jeneratörünü, Aynalar başlıklı eseri ile kazanan Hanife Alınak Öğretmen'imizin mesajını izleyebilirsiniz.
  • 2016 yarışmasının diğer ödülleri ise Bahçeşehir Kolejinden Işıl Günal, SEV Amerikan Lisesinden Nilgün Bal ve Dünya Yılmaz öğretmenlere verilmişti.  
STEM Ders Planı Yarışması afişini indirmek için tıklayınız.